Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä 1,8 prosenttia ja myynnin volyymi 2,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvun ennustetaan alkuvuonna hidastuvan, mutta kiihtyvän maltillisesti loppuvuotta kohden.

– Palveluyritysten myyntiodotukset ovat viime kesän jälkeen parantuneet ja henkilöstöodotuksetkin nousseet hieman positiivisen puolelle, toteaa Paltan ekonomisti Matti Paavonen.

Ennakkotietojen mukaan minkään talouden päätoimialan volyymi ei supistunut vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pienikin kasvu luo uskoa tulevaisuuteen ja mahdollistaa positiivisen lumipalloefektin, etenkin jos investoinnit ja työllisyys reagoivat suotuisasti.

– Hidas kasvu antaa pelivaraa, muttei ratkaise talouden suuria ongelmia. Erityisesti palvelualojen tuottavuuden ja palveluyritysten kansainvälistymisen on lisäännyttävä lähivuosina. Siinä on suuri työnsarka yrityksissä, mutta myös julkisella sektorilla on tärkeä rooli toimintaedellytysten mahdollistajana, Paavonen sanoo.

Hidasteiden purku vauhdittaisi yrityksiä

– Julkisen sektorin on toimittava rohkeasti digitaalisten palveluiden kokeilualustana ja luotava kasvun mahdollisuuksia. Turhaa sääntelyä on vähennettävä ja hallinnolliset esteet poistettava. Myös perinteisiä toimijoita rasittavia velvoitteita pitää purkaa, jotta kilpailutilanteesta tulee tasapuolinen, sanoo Paltan elinkeinopoliittinen asiantuntija Tuomas Telkkä.

– Yksityiset palvelutoimialat työllistivät viime vuonna noin 6 600 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Yrityksillä on selkeitä kasvuodotuksia ja yhteiskunnallisten uudistusten läpivienti mahdollistaisi osaltaan odotusten realisoitumisen kasvuksi ja uusiksi työpaikoiksi. Sääntelyn sujuvoittamisen lisäksi lupabyrokratiaa ja raportointivelvoitteita tulee keventää. Yhden luukun periaate julkishallinnon asioinnissa pitää toteuttaa nopealla aikataululla, jatkaa Telkkä.

Paltan suhdannekatsauksessa mukana suuri osa palvelutoimialoista

Palvelujen suhdannekatsauksessa esitellään palvelutoimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Erityistarkastelussa ovat Paltan päätoimialat logistiikka, informaatio ja viestintä, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys. Raportissa ei analysoida kaupan, majoitus- ja ravitsemusalan, koulutuksen tai sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystä.

Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 18.2.2016 tilanteeseen ja Paltan suhdanne-ennusteeseen. Palta julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa. Seuraava katsaus julkaistaan 19.5.2016.

Lue suhdannekatsaus kokonaisuudessaan:

 

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Paltalla on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Tarja Virmala

Sidosryhmä- ja viestintäjohtaja,

MBA