Liikevaihdon kasvu kiihtyy. Palveluala tuottaa 1,5 prosenttia bkt:n kasvua. Työllisten määrä kasvoi ripeästi.

Liikevaihdon kasvu edellisen neljänneksen tasolla

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi vuoden 2017 toisella neljänneksellä 6,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Myynnin volyymi kasvoi samaan aikaan 5,9 prosenttia.

Myynnin kasvu kiihtyy hieman

Palvelualojen luottamusindikaattorin mukaan yritykset odottavat myynnin ja henkilöstömäärän kasvun jatkuvan. Palta ennakoi liikevaihdon
kasvun kiihtyvän vuoden kolmannella neljänneksellä 7,9 prosenttiin. Koko vuonna liikevaihto kasvaa 7,1 prosenttia edellisestä
vuodesta. Suomen talouden laaja-alainen kasvu vauhdittaa palvelujen yritys- ja kuluttajakysyntää. Palvelujen ulkomaankaupan kasvun ennakoidaan myös jatkuvan.

Työllisyys kasvoi voimakkaasti

Palveluyrityksissä oli vuonna 2016 työllisiä 13 600 henkilöä enemmän kuin vuonna 2015. Kolmannella sektorilla työllisiä oli 2 100 henkilöä
enemmän, joten yhteensä yksityisten palvelujen työllisten määrä kasvoi 15 700 henkilöllä (1,7 %) ollen 941 100 henkilöä vuonna 2016.
Palveluyritysten henkilöstöodotukset ovat pysytelleet kasvun puolella vuodesta 2015 lähtien. Odotukset ovat kuluvana vuonna yhä parantuneet ja henkilöstömäärän kasvun voidaan odottaa jatkuvan. Palta ennakoi yksityisten palvelujen työllisten määrän kasvavan kuluvana vuonna jopa yli 16 000 henkilöllä.

Palvelut kasvattavat Suomen taloutta

Palvelut kasvattivat tammi-maaliskuussa Suomen kokonaistuotantoa poikkeuksellisen paljon. Yksityisten palvelujen volyymi kasvoi vuodentakaisesta 5,2 prosenttia ja palvelujen vaikutus bkt:seen oli yli 2 prosenttiyksikköä. Vastaaviin lukuihin on päästy vain muutaman kerran 2000-luvulla. Merkittävä syy vahvaan volyymin kasvuun oli hillitty hintojen nousu ja viime vuotta suurempi työpäivien määrä. Palta ennakoi yksityisten palvelujen arvonlisän volyymin kasvavan koko vuoden 2017 aikana 4,2 prosenttia edellisvuodesta olettaen, että tuottajahinnat eivät vielä kuluvana vuonna lähde merkittävään nousuun. Palvelujen bkt:ta korottava vaikutus on tällöin noin 1,5 prosenttiyksikköä.

Työvoiman tarjonta tukee kasvua

Suomen työllisten määrä kasvoi huhti-kesäkuussa 0,7 prosenttia eli 17 000 henkilöllä, mutta työttömien määrä pysyi muuttumattomana. Kehitys on huojentavaa, sillä samalla työvoiman ulkopuolisten työikäisten määrä supistui. Työnhausta luopuneiden työttömien määrä siis vähenee ja työnhakijoiden määrä kasvaa. Myös avointen työpaikkojen määrän, eli työn kysynnän kasvu on yhä jatkunut. Työllisten määrän
kasvulle on siis otolliset asetelmat. Työllisten määrän kasvu tukee palkkasumman kasvua sekä auttaa julkisen talouden tervehdyttämisessä.
Lisäksi inflaation odotetaan pysyvän maltillisena, jolloin ostovoiman ja kulutuksen kasvu tukee kotimarkkinoiden kasvua.

Kuva 4: Palveluyritysten tulevaisuudenusko on yhä lisääntynyt. Myynnin ja henkilöstömäärän kasvun odotetaan jatkuvan.
Kuva 5: Alkuvuoden perusteella ennakoidaan palvelujen hintojen nousun olevan kuluvana vuonna maltillista. Volyymi kasvaa rivakasti ja palvelujen ennustetaan korottavan Suomen bkt:ta 1,5 %-yksiköllä.
Kuva 6: Yksityisten palvelujen työllisten määrä lisääntyi 15 700 henkilöllä vuonna 2016. Palta ennakoi työllisten määrän kasvun jatkuvan vastaavaa vauhtia vuonna 2017.