13.12.2022 -

Paltalex: Etätyö ja hybridityö työnantajan näkökulmasta

Mitä tulee ottaa huomioon ja mistä asioista on ainakin sovittava? Sekä etätyön että etätyön ja lähityön yhdistelmän eli hybridityön käyttö on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Työn tekemisen uudet muodot sekä eri syistä ja äkillisestikin muuttuvat tilanteet vaativat työnantajilta nopeaa reagointia sekä olemassa olevien ohjeistusten muokkaamista.  

Muutokset työjärjestelyissä vaativat työnantajilta joustavia järjestelyjä ja tilanne- ja työntekijäkohtaisia päätöksiä. Tämä Paltalexin koulutus on työnantajille suunnattu kattava tietopaketti etä- ja hybridityön saloihin erityisesti työoikeudellisesta näkökulmasta. 

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia aihepiirejä: 

  • Miten määritellään etätyö ja hybridityö? 
  • Miten etätyötä ja hybridityötä säännellään lainsäädännössä? 
  • Miten etätyöstä ja hybridityöstä tulee sopia? 
  • Mitä tulee huomioida tasapuolisuuden ja työturvallisuuden kannalta? 
  • Mistä asioista on sovittava etätyön ja hybridityön yhteydessä? 
  • Mitä etä- ja hybridityöohjeistuksen laatimisessa tulee ottaa huomioon? 

Koulutus on suunnattu organisaation esihenkilöille ja HR-asiantuntijoille. Kouluttajana toimii Paltan työmarkkina-asiantuntija Jukka Aho.

Koulutus nauhoitetaan ja linkki tallenteeseen jaetaan ilmoittautuneille. Tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa.

Aika ja paikka:

  • Tiistai 16.5. klo 9-11 (viimeinen ilmoittautumispäivä 9.5.)
  • Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari