18.01.2021 -

Paltalex: Kun työntekijä sairastuu – mitä työnantajan täytyy ottaa huomioon?

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Palkanmaksuvelvollisuus ja sairauspoissaolot – täytyykö aina maksaa sairausajan palkka?
  • Tietosuoja ja työkyky – miten terveydentilatietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikein?
  • Sairastuminen ja työsuhteen päättäminen – miten työkyvyn pitkäaikaista ja olennaista alenemista arvioidaan ja miten työnantajan tulee menetellä?
  • Varhaisen tuen malli – puheeksiottokeskustelu ja työkykyneuvottelu

Koulutus on suunnattu organisaation esimiehille, HR-asiantuntijoille ja muille henkilöstön työkyvystä vastaaville organisaation tahoille.

Kouluttajina toimivat Paltan työmarkkinayksikön asiantuntija, lakimies Anna Huusko sekä Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara.

Aika ja paikka:

Aika:  16.9.2021 klo 9.00–12.00
Paikka: Webinaari

Ilmoittaudu mukaan viimeistään to 9.9.2021.