25.11.2021 -

Päästölaskentakoulutus Paltan jäsenille ke 8.12. klo 9-12

Miksi yrityksen kannattaa laskea organisaation tai palvelun hiilijalanjälki? Miten tämä tehdään ja kuinka suuri työ on kyseessä? Millaista apua on saatavilla?

Tervetuloa Palvelualojen työnantajat Paltan järjestämään päästölaskentakoulutukseen. Koulutuksessa konsulttiyhtiö AFRYn ilmastoasiantuntijat johdattavat osallistujat hiilijalanjäljen laskennan perusteisiin.

Oman hiilijalanjäljen, eli organisaation tai palvelun aiheuttamien CO2-päästöjen, tunteminen muuttuu jatkuvasti tärkeämmäksi. Hiilijalanjälkeä kysytään usein tarjouskilpailuissa, ja tietoa haluavat myös rahoittajat. Lisäksi sekä EU että Suomi valmistelevat uusia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hiilijalanjäljen laskeminen on ensimmäinen askel yrityksen omassa ilmastotyössä.

SISÄLTÖ

  • Hiilijalanjäljen hyödyt
  • Päästölaskennan perusteet
  • Laskentaohjeistukset
  • Laskennan toteuttaminen
  • Raportointi

Koulutus perustuu yleisesti käytetyn Greenhouse Gas Protocol:n (GHG-protokolla) mukaiseen laskentaviitekehykseen. Pääpaino on organisaation päästölaskennassa, mutta koulutuksessa sivutaan myös tuotteen päästölaskentaa.  

Sisältö rakennetaan siten, että koulutuksen käytyään osallistujat pystyvät aloittamaan päästölaskennan tekemisen. Tavoitteena on, että osallistujat saavat valmiudet laskea organisaationsa suorat päästöt (ns. Scope 1 -päästöt) ja ostoenergian epäsuorat päästöt (Scope 2). Lisäksi kuullaan yleisellä tasolla muista epäsuorista päästöistä (Scope 3).

Koulutus sopii erityisesti päästölaskennan perusteista kiinnostuneille ja niille, jotka eivät ole vielä tutustuneet tai aloittaneet päästölaskentaa.

Koulutus järjestetään keskiviikkona 8.12. klo 9.00-12.00 etäyhteyden välityksellä. Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään keskiviikkona 1.12. klo 16.00 mennessä.

Maksuton koulutus on tarkoitettu Paltan jäsenille.