22.09.2021 -

Paltalex: Ilmoittajansuojelua koskeva laki

Aiheuttaako ns. whistleblower-direktiivi hämmennystä? Uusi ilmoittajan suojelua koskeva EU-direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita säätämään ilmoittajan suojelusta. Tässä Paltalex Oy:n koulutuksessa pääset perehtymään uuden direktiivin saloihin.  

Direktiivi velvoittaa vähintään 50 työntekijää työllistäviä työnantajia perustamaan sisäisen ilmoituskanavan organisaation toiminnassa havaittujen rikosten ja rikkeiden ilmoittamista varten.  

Koulutuksessa käymme läpi mm. 

  • Ketä sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee ja millaisia vaihtoehtoja sääntely antaa ilmoituskanavan perustamiselle? 
  • Mitä sisäisen ilmoituskanavan perustamisessa tulee ottaa huomioon? 
  • Mitä velvoitteita yrityksellä on sisäisessä ilmoitusprosessissa? 
  • Millaisista rikoksista ja rikkomuksista voi ilmoittaa? 
  • Milloin ilmoituksen voi tehdä viranomaiskanavaan? 
  • Millaista suojaa ilmoittaja saa ja miten suojellaan ilmoituksen kohdetta? 
  • Mitä seuraamuksia sääntelyn sisältämien velvoitteiden laiminlyönnistä voi seurata? 

Kouluttajana toimii Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija Katja Miettinen.

Koulutus nauhoitetaan ja linkki tallenteeseen jaetaan ilmoittautuneille. Tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa.

Aika ja paikka:

  • Tiistai 1.11. klo 9.30-11 (viimeinen ilmoittautumispäivä 25.10.)
  • Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari

Ilmoittajansuojelua koskeva direktiivi lyhyesti:  

Direktiivi velvoittaa yksityisen sektorin oikeushenkilöt, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 50 työntekijää perustamaan sisäisen ilmoituskanavan, jota käyttäen yrityksen henkilöstö ja yritykseen työnsä kautta yhteydessä olevat tahot voivat tehdä ilmoituksia yrityksen toiminnassa havaitsemistaan rikoksista tai rikkomuksista. Alle 50 työntekijän yritykset voivat myös ottaa käyttöön vapaaehtoisesti sisäisen ilmoituskanavan. Sääntely asettaa sisäiselle ilmoituskanavajärjestelylle minimiedellytykset ja ilmoituksen vastaanottajalle tietyt toimintavelvoitteet.  

Ilmoituksen voi tehdä myös viranomaiskanavaan mm. silloin, jos sisäistä ilmoituskanavaa ei ole käytettävissä. Sääntely antaa vahvan suojan vilpittömässä mielessä ilmoituksen tehneelle henkilölle ilmoituksen kohteen vastatoimia vastaan. Myös ilmoituksen kohdetta suojataan vahingoittamistarkoituksessa tehdyiltä perättömiltä ilmoituksilta.  

Direktiivin täytäntöönpanoa on valmisteltu OM:n ja TEM:n kolmikantaisissa työryhmissä ja työryhmien sääntelyä koskeva mietintö julkaistiin kesäkuussa 2021. Sääntelyn olisi pitänyt direktiivin mukaan tulla voimaan joulukuussa 2021, mutta täytäntöönpano on Suomessa viivästynyt ja lakiehdotus etenee eduskunnan käsittelyyn tällä tietoa viikolla 38/2022. Lainsäädäntö tulee näillä näkymin voimaan aikaisintaan alkuvuonna 2023.