20.06.2022 -

Paltalex: Paikallisen sopimisen ABC

Paikallinen sopiminen on ajankohtainen keskustelua herättävä aihe, joka voidaan ymmärtää monella tavalla. Periaatteessa paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa kaikkea työpaikkatasolla, yrityksessä tapahtuvaa tai yksilökohtaista työehdoista sopimista.   

Usein paikallisesta sopiminen viittaa ennen muuta työehtosopimuksissa mahdollistettuihin tapoihin sopia toisin työehdoista yritys- tai työpaikkakohtaisesti. Tämä on tärkeää, sillä samalla alallakin toimivien yritysten tarpeet, palvelut ja markkinat voivat poiketa toisistaan merkittävästi.  

Korona-aika on viimeistään tehnyt selväksi sen, että toimintaympäristön muutoksiin on kyettävä vastaamaan ketterästi. Paikallisen sopimisen kautta yritys pystyy parantamaan reagointikykyään asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeisiin.  

Tässä koulutuksessa käsitellään valmentavan käytännönläheisesti paikallisen sopimisen juridisia perusteita, hyviä paikallisen sopimisen käytäntöjä sekä mm. neuvottelutekniikkaa.  

Koulutuksessa saat vastauksen muun muassa näihin kysymyksiin: 

  • Mistä kaikesta paikallisesti voi sopia? 
  • Mitä sopimusta laadittaessa pitää ottaa huomioon?  
  • Miten paikallinen sopiminen toteutetaan käytännössä?  
  • Miten työnantaja voi edistää paikallisen sopimisen toteutumista? 
  • Mitä sopimuksen kestosta ja irtisanomisesta kannattaa kirjata? 

Koulutus on suunnattu HR-tehtävissä toimiville ja juridiikan asiantuntijoille. Kouluttajana toimii Paltan työmarkkina-asiantuntija Antti Kujala.

Koulutus nauhoitetaan ja linkki tallenteeseen jaetaan ilmoittautuneille. Tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa.

Aika ja paikka:

  • Tiistai 11.10. klo 9-11 (viimeinen ilmoittautumispäivä 4.10.)
  • Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari