18.01.2021 -

Paltalex: Salassapito ja kilpailukieltosopimukset

Kilpailukieltosopimuksia koskevaa lainsäädäntöä suunnitellaan muutettavaksi niin, että kilpailukieltosopimuksia koskeva korvausvelvollisuus laajennetaan koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Miten tämä tullaan käytännössä toteuttamaan ja miten muutos tulee vaikuttamaan jo tehtyihin kilpailukieltosopimuksiin? Missä tilanteissa kilpailukieltosopimus on ylipäätään mahdollista tehdä? Entä salassapitosopimus?

Paltalexin järjestämässä koulutuksessa pureudumme kilpailukielto- ja salassapitosopimuksiin liittyvään juridiikkaan sekä näiden sopimustyyppien erityispiirteisiin. Käsittelemme muun muassa sitä, missä tilanteissa näiden sopimusten tekeminen on mahdollista ja mitä sopimuksia tehtäessä on hyvä ottaa huomioon.

Käymme läpi myös niiden käytölle asetettuja rajoituksia. Erityisesti kiinnitämme huomiota valmisteilla olevaan lain muutokseen ja miten muutos käytännössä tulee vaikuttamaan kilpailukieltosopimusten käyttömahdollisuuksiin.

Kouluttajana toimii asiantuntija Viivi Väistö.

Aika ja paikka:

Aika: 5.10.2021 klo 9-11.30
Paikka: Webinaari