18.01.2021 -

Paltalex: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työelämässä

Työpaikoilla kaikkia työntekijöitä tulee kohdella yhdenvertaisesti eikä ketään saa syrjiä esimerkiksi iän tai sukupuolen perusteella. Lainsäädäntöä näistä asioista on Suomessa paljon, mutta pykälien käytännön soveltaminen ei ole aina helppoa.

Tässä koulutuksessa käsitellään voimassaolevaa lainsäädäntöä liittyen työelämän tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi myös työpaikkojen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmatilanteita.

Koulututtajana lakimies Timo Höykinpuro.

Aika ja paikka:

Aika: 27.05.2021 klo 9.00–12.00
Paikka: Webinaari