23.12.2021 -

Paltalex: Työaikalaki käytännönläheisesti

Koulutuksessa käydään läpi työajan peruskäsitteet ja työaikamuodot sekä annetaan käytännön vinkkejä työajan johtamiseen.  

Voiko työntekijän määrätä muuttamaan työaikaansa? Mille päiville työntekijän työaikaa saa sijoittaa? Onko viikonloppuna kiellettyä teettää töitä? Miten viikkolepo tulee sijoittaa ja miten työnantaja voi hyödyntää keskimääräistä viikkolepoa? Entä onko etätyö työaikalain soveltamisen piirissä? 

Tässä esimerkkejä kysymyksistä, joita työnantaja saattaa kohdata jokapäiväisessä työn johtamisessa. Työaikakysymykset ovat keskeinen osa työn johtamista ja järjestelyä, ja työaikalaki luo perustan työaika-asioiden käsittelylle. Tässä koulutuksessa pureudutaan työaikalakiin, sen rajoitteisiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin.  

Käsittelemme mm. seuraavia aiheita: 

  • Työaikalain soveltamisala 
  • Työaikalain, matka-ajan ja varallaolon käsitteet 
  • Työaikamuodot: yleistyöaika, jaksotyö, vuorotyö, liukuva työaika, joustotyöaika 
  • Säännöllinen työaika ja sen ylittäminen 
  • Lepoajat ja niistä poikkeaminen 
  • Työajan enimmäismäärä 
  • Työaikakirjanpito 

Koulutus on tarkoitettu esihenkilöille ja henkilöstöasioista vastaaville. Kouluttajana toimii juristi Mikko Saarinen.  

Paltalexin kevään koulutukset pyritään järjestämään hybriditapahtumina. Ilmoittautumisen yhteydessä valittavissa osallistutko paikan päällä vai etänä. Jos koronatilanne pahenee, koulutukset järjestetään ainoastaan webinaareina. 

Koulutus nauhoitetaan ja linkki tallenteeseen jaetaan ilmoittautuneille.

Aika ja paikka:

  • Tiistai 10.5.2022 klo 9-12 (viimeinen ilmoittautumispäivä 3.5.)
  • Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari