12.01.2023 -

Paltalex: Työntekijän varoittaminen ja työsuhteen päättäminen

Työnantaja kohtaa välillä tilanteita, joissa työntekijä ei suoriudukaan tehtävistään toivotulla tavalla, mikä saattaa johtaa varoituksen antamiseen tai jopa työntekijän työsuhteen päättämiseen. Nämä ovat haastavia tilanteita sekä työnantajalle että työntekijälle, minkä vuoksi työnantajan on varoitusta annettaessa sekä työsuhdetta päätettäessä syytä tietää, miten näissä tilantanteissa toimitaan oikein.

Tästä Paltalexin koulutuksesta saat kattavan tietopaketin asioista, jotka pitää huomioida, kun työntekijää tarvitsee varoittaa tai työsuhde halutaan päättää työntekijästä johtuvista syistä. Pureudumme erityisesti varoituksen antamisen prosessiin ja perusteisiin sekä tilanteisiin, joissa työsuhteen päättämistä harkitaan työntekijän heikon suoriutumisen vuoksi.  

Koulutuksessa käsitellään käytännön esimerkkien ja oikeuskäytännön avulla työsuhteen eri päättämismuodot, kuten koeaikapurku, irtisanominen ja purkaminen. Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen päättämiseen liittyviä perusteita ja menettelytapoja sekä esitellään yleisimmät sudenkuopat ja keinot niiden välttämiseksi.  

Saat koulutuksessa myös vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

  • Pitääkö työntekijälle antaa aina varoitus ennen irtisanomista? 
  • Milloin ja mistä asioista varoituksen voi antaa? 
  • Mikä on varoituksen merkitys työsuhteen päättämistilanteessa? 
  • Miten toimia oikein ja lainmukaisesti, kun työsopimus täytyy päättää työntekijästä johtuvista syistä?  
  • Voidaanko työsuhde päättää työntekijän huonon suoriutumisen vuoksi ja mitä tällaisissa tilanteissa olisi hyvä erityisesti ottaa huomioon?  
  • Mitkä ovat sallittuja ja mitkä kiellettyjä irtisanomisperusteita?  
  • Milloin työntekijälle tulee tarjota muuta työtä? 

Koulutus on suunnattu organisaation esihenkilöille, HR-asiantuntijoille ja johdolle. Kouluttajana toimii Paltan johtava työmarkkina-asiantuntija Aki Raudas.

Koulutus nauhoitetaan ja linkki tallenteeseen jaetaan ilmoittautuneille. Tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa.

Aika ja paikka:

  • Tiistai 14.2. klo 9-12 (viimeinen ilmoittautumispäivä 7.2.)
  • Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari