24.07.2023 -

Paltalex: Työsuhteen ehtojen vakiintuminen ja muuttaminen

Työsuhde on sopimussuhde työnantajan ja työntekijän välillä, jota määrittelevät tietyt ehdot. Joskus työsuhteen aikana sen ehtoja voi olla kuitenkin tarpeellista muuttaa tai päivittää. Työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa joko sopimuksella, irtisanomismenettelyä käyttäen tai työnantajan työnjohto-oikeuden perusteella. 

Työnantaja voi työnjohto-oikeutensa nojalla ja rajoissa muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti, mutta olennaisiin muutoksiin työnantaja ei voi kuitenkaan yksin ryhtyä. Työnjohto-oikeuden sisältö ja laajuus määrittävät työnantajan oikeutta muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti. 

Tässä Paltalexin koulutuksessa syvennytään työsuhteen ehtojen vakiintumiseen ja muuttamiseen sekä niihin liittyvään juridiikkaan. Erityisesti keskitytään työnantajan työnjohto-oikeuden piirissä oleviin muutosmahdollisuuksiin. 

Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä: 

  • Mitkä ovat työsuhteen ehtojen vakiintumisen edellytykset? 
  • Mitä vakiintuneella ehdolla tarkoitetaan? 
  • Miten työsuhteen ehtoja muutetaan? 
  • Miten työnantaja voi muuttaa työsuhteen ehtoja yksipuolisesti? 

Koulutuksen jälkeen tiedät, miten työsuhteen ehdot vakiintuvat ja mitä erilaisia menettelytapoja niiden muuttamiseen on. Koulutus on suunnattu erityisesti organisaation esihenkilöille ja HR-asiantuntijoille, mutta kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan! 

Kouluttajina toimivat Paltan työmarkkina-asiantuntijat Jukka Aho ja Maija Mäntylä.

Koulutus nauhoitetaan ja linkki tallenteeseen jaetaan ilmoittautuneille. Tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa.

Aika ja paikka:

  • Tiistai 5.12. klo 12-15 (viimeinen ilmoittautumispäivä 28.11.)
  • Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari