09.12.2021 -

Paltalex: Vuosiloman antaminen ja työkyvyttömyys

Paltalexin vuosilomaa koskevien kahden koulutuksen sarjan ensimmäisessä osassa käsitellään vuosiloman antamista sekä sairastumista ennen vuosilomaa tai sen aikana. Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi vuosiloman antamiseen liittyvät seikat sekä miten toimitaan omavastuupäivien suhteen, kun työntekijä sairastuu ennen lomaa tai sen aikana.  

Koulutuksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:  

  • Vuosiloman sijoittaminen lomakauden ulkopuolelle: mitä rajoja lainsäädäntö asettaa sopimiselle? 
  • Kun työsuhde on päättymässä, voiko työnantaja sijoittaa vuosiloman työsuhteen loppuun? Mitä tulee ottaa huomioon? 
  • Mitä haasteita saattaa seurata, jos vuosilomia annetaan pitää yksittäisinä päivinä? Entä miten lauantai tulisi ottaa huomioon vuosiloman antamisessa? 
  • Miten työnantajan tulee ottaa huomioon työntekijöiden tasapuolinen kohtelu vuosilomien antamisessa? 
  • Mitä merkitystä on, sairastuuko työntekijä ennen vuosilomaa vai sen aikana? 
  • Milloin ja millä edellytyksin työntekijä voi pyytää vuosiloman siirtoa? 
  • Milloin siirretty vuosilomaa tulee antaa? 
  • Miten lomautus tai esimerkiksi työntekijän lapsen karanteeni vaikuttaa vuosiloman antamiseen? 

Koulutus on suunnattu esihenkilöille, HR:n edustajille ja juridiikan asiantuntijoille. Kouluttajana toimii Paltan lakimies Viivi Väistö.

Paltalexin kevään koulutukset pyritään järjestämään hybriditapahtumina. Ilmoittautumisen yhteydessä valittavissa osallistutko paikan päällä vai etänä. Jos koronatilanne pahenee, koulutukset järjestetään ainoastaan webinaareina.

Koulutus nauhoitetaan ja linkki tallenteeseen jaetaan ilmoittautuneille.

Aika ja paikka:

  • Torstai 10.3. klo 9-11 (viimeinen ilmoittautumispäivä 3.3.)
  • Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari


Lomanmääräytymisvuosi lähenee loppuaan, joten nyt on hyvä hetki palautetta mieliin keskeiset asiat vuosilomaan liittyen! Paltalex järjestää kahden koulutuksen sarjan, jossa käsittelemme vuosilomaan liittyvät keskeiset asiat niin vuosiloman ansainnasta, antamisesta kuin vuosilomapalkan laskemisestakin. Sarjan ensimmäisessä osassa keskitymme vuosiloman antamiseen liittyviin seikkoihin sekä työkyvyttömyyden vaikutuksiin vuosiloman antamiseen. Koulutussarjan toisessa osassa käsittelemme vuosiloman kertymiseen sekä vuosilomapalkkaan liittyviä kysymyksiä.   

Koulutukset järjestetään 10.3.2022 ja 15.3.2022. Voit halutessasi osallistua molempiin tai vain toiseen koulutuksista.  Ilmoittaudu tästä koulutussarjan toiseen koulutukseen: Vuosiloman kertyminen ja vuosilomapalkka.