18.01.2021 -

Paltalex: Vuosiloman antaminen ja työkyvyttömyys

Paltalex Oy järjestää koulutuksen koskien vuosiloman antamista sekä sairastumista ennen vuosilomaa tai sen aikana. Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi vuosiloman antamiseen liittyvät seikat sekä miten toimitaan omavastuupäivien suhteen, kun työntekijä sairastuu ennen lomaa tai sen aikana.

Koulutuksessa saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Vuosiloman sijoittaminen lomakauden ulkopuolelle: mitä rajoja lainsäädäntö asettaa sopimiselle?
  • Kun työsuhde on päättymässä, voiko työnantaja sijoittaa vuosiloman työsuhteen loppuun? Mitä tulee ottaa huomioon?
  • Mitä haasteita saattaa seurata, jos vuosilomia annetaan pitää yksittäisinä päivinä? Entä miten lauantai tulisi ottaa huomioon vuosiloman antamisessa?
  • Miten työnantajan tulee ottaa huomioon työntekijöiden tasapuolinen kohtelu vuosilomien antamisessa?
  • Mitä merkitystä on, sairastuuko työntekijä ennen vuosilomaa vai sen aikana?
  • Milloin ja millä edellytyksin työntekijä voi pyytää vuosiloman siirtoa?
  • Milloin siirretty vuosilomaa tulee antaa?
  • Miten korona-pandemia tai lomautus vaikuttaa vuosiloman antamiseen?

Koulutus on suunnattu esimiehille, HR:n edustajille ja juridiikan asiantuntijoille.

Kouluttajana toimii Paltan lakimies Terhi Salonpää.

Aika ja paikka:

Aika: ke 10.3.2021 klo 10-12
Paikka: Webinaari