09.12.2021 -

Paltalex: Vuosiloman kertyminen ja vuosilomapalkka

Vuosilomaa koskevan kahden koulutuksen sarjan toisessa osassa käsitellään vuosiloman kertymiseen sekä vuosilomapalkkaan liittyvät asiat ja keskeiset kysymykset. 

Koulutuksessa käydään läpi mm. 

  • Miltä ajalta kertyy lomaa?
  • Miten työsuhteen kesto vaikuttaa loman ansaintaan?
  • Mitkä poissaolot oikeuttavat loman ansaintaan? 
  • Palkkaustavan vaikutus lomapalkan laskentaan
  • Vaikuttaako palkkaustavan muutos lomapalkkaan?
  • Kertyykö lomapalkkaa poissaoloista huolimatta?
  • Mitä tehdään lomapalkan suhteen työsuhteen päättyessä?

Kouluttajana toimii juristi Aki Raudas.

Paltalexin kevään koulutukset pyritään järjestämään hybriditapahtumina. Ilmoittautumisen yhteydessä valittavissa osallistutko paikan päällä vai etänä. Jos koronatilanne pahenee, koulutukset järjestetään ainoastaan webinaareina.

Koulutus nauhoitetaan ja linkki tallenteeseen jaetaan ilmoittautuneille.

Aika ja paikka:

  • Tiistai 15.3. klo 9-12 (viimeinen ilmoittautumispäivä 8.3.)
  • Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari


Lomanmääräytymisvuosi lähenee loppuaan, joten nyt on hyvä hetki palautetta mieliin keskeiset asiat vuosilomaan liittyen! Paltalex järjestää kahden koulutuksen sarjan, jossa käsittelemme vuosilomaan liittyvät keskeiset asiat niin vuosiloman ansainnasta, antamisesta kuin vuosilomapalkan laskemisestakin. Sarjan ensimmäisessä osassa keskitymme vuosiloman antamiseen liittyviin seikkoihin sekä työkyvyttömyyden vaikutuksiin vuosiloman antamiseen. Koulutussarjan toisessa osassa käsittelemme vuosiloman kertymiseen sekä vuosilomapalkkaan liittyviä kysymyksiä.   

Koulutukset järjestetään 10.3.2022 ja 15.3.2022. Voit halutessasi osallistua molempiin tai vain toiseen koulutuksista.  Ilmoittaudu tästä koulutussarjan ensimmäiseen koulutukseen: Vuosiloman antaminen ja työkyvyttömyys.