15.12.2022 -

Paltalex: Vuosiloman perusteet – sijoittaminen, sopiminen ja sairastuminen

Lomanmääräytymisvuosi lähenee loppuaan, joten nyt on hyvä hetki palautetta mieliin keskeiset asiat vuosilomaan liittyen! Paltalex järjestää kahden koulutuksen sarjan, jossa käsittelemme vuosilomaan liittyvät keskeiset asiat niin vuosiloman ansainnasta, antamisesta kuin vuosilomapalkan laskemisestakin.  

Sarjan ensimmäisessä osassa käsittelemme vuosiloman kertymiseen sekä vuosilomapalkkaan liittyviä kysymyksiä. Koulutussarjan toisessa osassa keskitymme vuosiloman sijoittamiseen ja sopimiseen liittyviin seikkoihin sekä sairastumiseen vuosiloman aikana.  

Koulutukset järjestetään 22.3.2023 ja 30.3.2023. Voit halutessasi osallistua molempiin tai vain toiseen koulutuksista.

Tutustu koulutussarjan ensimmäiseen osaan: Vuosiloman perusteet – kertyminen ja vuosilomapalkka


Paltalexin vuosilomaa koskevan kahden koulutuksen sarjan toisessa osassa käsitellään vuosiloman sijoittamista ja sopimista sekä sairastumista ennen vuosilomaa tai sen aikana. Koulutuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi vuosiloman antamiseen liittyviä seikkoja sekä miten toimitaan omavastuupäivien suhteen, kun työntekijä sairastuu ennen lomaa tai sen aikana. 

Saat vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin: 

  • Vuosiloman sijoittaminen lomakauden ulkopuolelle: mitä rajoja lainsäädäntö asettaa sopimiselle? 
  • Kun työsuhde on päättymässä, voiko työnantaja sijoittaa vuosiloman työsuhteen loppuun? Mitä tulee ottaa huomioon? 
  • Mitä haasteita saattaa seurata, jos vuosilomia annetaan pitää yksittäisinä päivinä? Entä miten lauantai tulisi ottaa huomioon vuosiloman antamisessa? 
  • Miten työnantajan tulee ottaa huomioon työntekijöiden tasapuolinen kohtelu vuosilomien antamisessa? 
  • Mitä merkitystä on, sairastuuko työntekijä ennen vuosilomaa vai sen aikana? 
  • Milloin ja millä edellytyksin työntekijä voi pyytää vuosiloman siirtoa? 
  • Milloin siirretty vuosilomaa tulee antaa? 
  • Miten lomautus vaikuttaa vuosiloman antamiseen? 

Koulutus on suunnattu organisaation esihenkilöille, HR:n edustajille ja juridiikan asiantuntijoille. 

Kouluttajina toimivat Palvelualojen työnantajat Paltan työmarkkina-asiantuntijat Harri Gröhn ja Maiju Hautamäki.

Koulutus nauhoitetaan ja linkki tallenteeseen jaetaan ilmoittautuneille. Tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa.

Aika ja paikka:

  • Torstai 30.3. klo 9-11 (viimeinen ilmoittautumispäivä 23.3.)
  • Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari