15.12.2022 -

Paltalex: Yhteistoimintalain mukainen vuoropuhelu – mitä velvoitteita se tuo työnantajalle?

Miten yhteistoimintalain mukainen vuoropuhelu oikein järjestetään käytännössä ja mitä velvoitteita siihen liittyy? Vuoden 2022 alussa voimaan tulleeseen uudistettuun yhteistoimintalakiin sisältyy työnantajan velvollisuus käydä jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstönsä kanssa.  

Tässä Paltalexin koulutuksessa perehdymme tarkemmin nimenomaan jatkuvaan vuoropuheluvelvoitteeseen sekä sen käytännön toteutukseen. Jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä on korvannut aiemman yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 3-5. luvuissa säädetyt menettelyt. 

Saat koulutuksessa vastauksen esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

  • Mitä jatkuva vuoropuhelu tarkoittaa? 
  • Mistä asioista vuoropuhelua on käytävä? 
  • Milloin vuoropuhelua pitää käydä? 
  • Miten jatkuva vuoropuhelu ja muutosneuvottelut liittyvät toisiinsa? 
  • Keiden tulee osallistua vuoropuheluun? 
  • Mitä tapahtuu, jos vuoropuheluvelvoite laiminlyödään? 

Koulutus on suunnattu organisaation esihenkilöille ja HR-asiantuntijoille. Kouluttajina toimivat  Paltan johtava työmarkkina-asiantuntija Aki Raudas ja työmarkkina-asiantuntija Mikko Saarinen.

Koulutus nauhoitetaan ja linkki tallenteeseen jaetaan ilmoittautuneille. Tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa.

Aika ja paikka:

  • Keskiviikko 12.4. klo 9-11 (viimeinen ilmoittautumispäivä 5.4.)
  • Hybriditilaisuus – Paltan toimisto ja webinaari