17.06.2021 -

Paltalex: Työsuhteen päättäminen työntekijästä johtuvista syistä – miten toimia, kun työntekijä alisuoriutuu?

Miten toimit oikein ja lainmukaisesti, kun työsopimus täytyy päättää työntekijästä johtuvista syistä? Voidaanko työsuhde päättää työntekijän huonon suoriutumisen vuoksi ja mitä tällaisissa tilanteissa olisi hyvä erityisesti ottaa huomioon? Mitkä ovat sallittuja ja mitkä kiellettyjä irtisanomisperusteita? Pitääkö aina ensin antaa varoitus ja mistä varoituksen voi antaa? Milloin työntekijälle tulee tarjota muuta työtä? 

Paltalex Oy järjestää koulutuksen työsuhteen päättämisestä työntekijästä johtuvista syistä erityisesti pureutuen tilanteisiin, joissa työsuhteen päättämistä harkitaan työntekijän heikon suoriutumisen vuoksi. Koulutuksessa käsitellään käytännön esimerkkien ja oikeuskäytännön avulla työsuhteen eri päättämismuodot, kuten koeaikapurku, irtisanominen ja purkaminen. Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen päättämiseen liittyviä perusteita ja menettelytapoja sekä esitellään yleisimmät sudenkuopat ja keinot niiden välttämiseksi.

Koulutuksesta saat kattavan tietopaketin asioista, jotka pitää huomioida, kun työntekijän työsuhde päätetään työntekijästä johtuvista syistä. Päivittämällä tietosi varmistat, että toimit lain edellyttämällä tavalla työsuhteen päättämistilanteissa.

Koulutus on suunnattu esimiesasemassa toimiville, yritysjohdolle, ja HR:lle.

Kouluttajina toimivat Paltan lakimiehet Aki raudas ja VIivi Väistö.

Webinaarit nauhoitetaan ja tallenne lähetetään koulutuksen jälkeen ilmoittautuneille. Tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa.

Aika ja paikka:

  • 17.8.2021 klo 9-12
  • Webinaari