18.01.2021 -

Paltalex: Vuosiloman ansainnasta ja lomapalkoista

Paltalex oy järjestää webinaarikoulutuksen koskien vuosiloman ansaintaa ja lomapalkkoja. Koulutuksessa selviää muun muassa, kuinka työaika ja esimerkikisi poissaolot vaikuttavat vuosiloman ansaintaan.

Koulutuksessa käydään läpi vuosilomalakia vuosiloman ansainnan ja lomapalkan osalta. 

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita: 

  • Työajan vaikutus vuosiloman ansaintaan 
  • Työsuhteen keston vaikutus vuosiloman pituuteen 
  • Miten poissaolot vaikuttavat vuosiloman ansaintaan 
  • Palkkaustavan vaikutus vuosilomapalkkaan 

Koulutus on suunnattu esimiehille, HR:n edustajille ja juridiikan asiantuntijoille. 

Kouluttajana lakimies Jaakko Sainio.

Aika ja paikka:

Aika: ti 23.3.2021 klo 9-12.
Paikka: Webinaari. Linkki webinaariin lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse, samoin kuin tarkemmat ohjeet webinaarin toiminnasta.