Teollisuuden huolto- ja kunnossapitopalvelujen liikevaihto kasvoi edelleen vahvasti. Yksityisiä palvelutoimialoja kasvattavat eniten liikkeenjohdon palvelut sekä tekniset palvelut. Työllisten määrä kasvaa yksityisillä palvelutoimialoilla.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus-, huolto- ja asennuspalvelujen liikevaihdon arvo kasvoi viimeisellä neljänneksellä 5,0 prosenttia edellisvuoteen nähden, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Koko vuoden 2015 aikana liikevaihdon ennakoidaan kasvaneen 7,8 prosenttia vuodesta 2014. Myös kotitaloustavaroiden korjauspalvelut kasvoivat hienoisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä (+1,0 %), mutta koko vuoden liikevaihto supistui 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Työllisten määrä kasvaa yksityisillä palvelutoimialoilla

Yksityiset palvelutoimialat työllistävät noin 6 600 henkilöä enemmän vuonna 2015 kuin sitä edeltävänä vuotena. Työllisten määrä kasvoi eniten hallinto- ja tukipalveluissa sekä yritys- ja asiantuntijapalveluissa, joissa myös liikevaihdon kasvu oli vahvaa. Logistiikkapalveluissa henkilöstömäärä supistui edellisten vuosien tavoin.

Kasvu jakautui aiempaa tasaisemmin

Yksityisten palvelutoimialojen (HIJLMNRS) liikevaihto kasvoi vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä 1,8 prosenttia, ennakoidaan Paltan ennusteessa. Koko vuoden 2015 aikana liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia. Vuoden aikana kasvua vauhditti etenkin tietojenkäsittelypalvelujen liikevaihdon vahva kasvu, mutta myös arkkitehti- ja insinööripalvelut sekä liikkeenjohdon palvelut kasvoivat selvästi. Kasvua hidasti erityisesti logistiikan toimialojen ja kustannustoiminnan liikevaihdon alamäki. Loppuvuodesta kasvu jakautui aiempaa tasaisemmin eri toimialojen kesken. 25 kaksinumerotason toimialaa kasvatti liikevaihtoaan neljännellä neljänneksellä. Liikevaihto supistui neljällä toimialalla. Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon kasvun ennakoidaan jatkuvan, mutta hidastuvan kuluvana vuonna. Vuoden 2016 aikana toimialojen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan edellisvuoteen nähden (+1,6 %).

Muiden palvelujen kuvaajat

22
Kiinteistöalan, huollon- ja kunnossapidon sekä muiden palvelujen liikevaihdon kehitys.
23
Yksityisen kulutuksen osuus talouden päätoimialojen kysynnästä (va) ja työvoimakustannusten osuus myynnin arvosta (oa).
24
Toimialojen kontribuutiot yksityisten palvelutoimialojen liikevaihdon (+2,6 %) kasvuun vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä.

 

Elias Erämaja

Ekonomisti,

VTM