Työtuomioistuin on tuominnut Ammattiliitto Pro:n maksamaan Palvelualojen työnantajat PALTAlle yhteensä 3 000 euron suuruiset hyvityssakot työrauhavelvollisuuden rikkomisesta.

Ammattiliitto Pro:n InfoCare Workshop Oy:ssä kesäkuussa 2015 toimeenpanema lakko oli laiton, koska alalla oli tuolloin voimassa työehtosopimus. Ammattiliitto Pro sekä rikkoi työrauhavelvoitettaan että laiminlöi valvontavelvollisuutensa.

Ammattiliitto Pro:n on hyvityssakon lisäksi korvattava PALTAn oikeudenkäyntikulut.

Työtuomioistuin antoi asiaa koskevan tuomionsa 30.9.2015. Tuomio on luettavissa työtuomioistuimen sivuilla.

Lisätiedot:
Asiantuntija Mikko Mäenpää, 050 337 9234