Ammattiliitto PRO ry tuomittiin laittoman lakon järjestämisestä

Ammattiliitto PRO ry tuomittiin laittoman lakon järjestämisestä TeliaSonera Oyj:ssä.

Työtuomioistuin tuomitsi Ammattiliito PRO ry:n laittomasta työtaistelusta hyvityssakkoon. Ammattiliitto PRO ry järjesti TeliaSonera Finland Oyj:ssä 18.4 alkaneen nelipäiväisen lakon vastustaakseen yhtiössä käytäviä laillisia yhteistoimintaneuvotteluja. Lakko koski yhtiön kaikkia yksiköitä 16 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Ammattiliitto PRO ry on sidottu työrauhaan ja sen toimeenpanema työtaistelu TeliaSonera Finland Oyj:ssä oli sekä sovitun työrauhan että lainsäädännön vastainen, toteaa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n varatoimitusjohtaja Harri Hietala.

Ammattiliitto PRO ry:n jatkuva yhteiskunnan pelisääntöjen rikkominen ei edistä kenenkään etuja. Ammattiliitto PRO ry:n jatkuva työrauhamääräysten rikkominen osoittaa sen, kuinka tehottomia nykyiset työrauhaa koskevat määräykset ovat. Työrauhasäännöstöä tulee muuttaa vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Erityisesti seuraamusjärjestelmän ennalta estävyyttä tulisi tehostaa ja myös tuki- ja myötätuntotyötaistelujen käyttöä tulee rajoittaa, toteaa varatoimitusjohtaja Hietala.

Lisätietoja: Varatoimitusjohtaja Harri Hietala puh. 040 7322 665

Lisää aiheesta

Lennonjohtoon uusi työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle uuden ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettu työsulku alkaa lauantaina 23.2.2019 kello 18.00 ja päättyy maanantaina 25.2.2019 kello 9.00. Paltan jättämällä työsulkuilmoituksella pyritään vauhdittamaan neuvotteluja ja lisäämään Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n (SLJY) jäsenten halukkuutta sopia yleisen linjan mukaisesta työehtosopimusratkaisusta.

Lennonjohtoon työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettujen työsulkutoimenpiteiden on tarkoitus alkaa 2.2.2019 ja päättyä 15.2.2019. Niiden avulla puolustaudutaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n ilmoittamien lakkojen haitallisia vaikutuksia vastaan sekä pyritään vauhdittamaan jo yli vuoden kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja.