Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen elokuvateattereiden työehtosopimukseksi.

Paltan hallinto on tänään 22.4.2016 hyväksynyt neuvottelutuloksen elokuvateatterialan uudeksi työehtosopimukseksi. Neuvottelut sopimuksesta alkoivat vuosi sitten maaliskuussa ja ala siirtyi sopimuksettomaan tilaan 1.5.2015 lukien.

– Olen erittäin tyytyväinen että pääsimme lopulta tulokseen ja onnistuimme yhdessä kehittämään sopimusta joustavammaksi mm. työaikoihin ja paikalliseen sopimiseen liittyvillä kirjauksilla, vaikka pitkään kestäneissä neuvotteluissa olimme ajoittain umpikujassa näkemyserojen vuoksi, toteaa Paltan asiantuntija Katri Tonteri.

Uusi työehtosopimus alkoi 1.4.2016 ja päättyy 28.2.2017.  Työehtosopimuksen piirissä on noin 650 työntekijää. Sopimuksen kustannustaso noudattaa työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista yleistä linjaa. Lokakuussa 2013 ala jäi työllisyys- ja kasvusopimuksen ulkopuolelle. Alalla käydään seuraavaksi kilpailukykysopimuksen soveltamisneuvottelut, joiden takaraja on 31.5.2016.

Lisätietoja
asiantuntija Katri Tonteri, Palta, p. 040 190 6100

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.