Palvelualojen työnantajat Palta ja Energiateollisuus ovat päässeet Sähköalojen ammattiliiton ja JHL:n kanssa neuvottelutulokseen Sähköalan TES Energia – ICT-verkostoa koskevan työehtosopimuksen osalta.

Vuosittaista työaikaa pidennetään paikallisesti sopien työn ja eri työaikamuotojen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Keinoina voidaan käyttää esimerkiksi työajan lyhentämisvapaita, arkipyhiä, arkilauantaipäiviä  tai vuorokautisen säännöllisen työajan pidentämistä.

Ellei työajan pidentämisestä päästä sopuun paikallisesti, säännöllistä työaikaa tekevien työntekijöiden osalta vuosittaista työaikaa pidennetään työskentelemällä 8 tuntia yhtenä arkilauantaina. Loput 16 tuntia toteutetaan pidentämällä vuorokautista työaikaa vähintään 30 minuuttia kerrallaan. Muissa työaikamuodoissa työajan pidentäminen toteutetaan joko lisäämällä vuorokautista työaikaa 30 minuutilla, enintään 8 tuntia/ 4kk, tai lisäämällä vuosityöaikaa 24 tunnilla. Osa-aikaisilla työntekijöillä vuosittainen työajan pidentäminen suhteutetaan työsuhteen kestoon.

Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että nykyinen työehtosopimus turvaa hyvin paikallisen sopimisen mahdollisuudet. Sopimusosapuolet korostavat kuitenkin tarvetta kehittää paikallisen sopimisen käytäntöjä ja luottamusmiesten valmiuksia, esimerkiksi liiketaloudellista ja tuottavuuteen liittyvää osaamista.

Sopimuksen piirissä on noin 9 000 työntekijää.

Lisätiedot:
asiantuntija Jaakko Sainio, Palta, p. 050 414 0697
työmarkkinajohtaja Kari Laaksonen, Energiateollisuus, p. 050 410 6180

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.