Finanssialan keskusliitto ja PALTA työmarkkinayhteistyöhön

Finanssialan Keskusliitto ry (FK) ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry (PALTA) tiivistävät työmarkkinayhteistyötään. FK liittyy PALTA:n yhteistoimintajäseneksi 1.1.2015 alkaen. FK:n hallitus hyväksyi perjantaina 19.9.2014 sopimuksen, jonka mukaan FK hyödyntää jatkossa PALTA:n osaamista ja resursseja työmarkkinapoliittisessa edunvalvonnassaan. PALTA:n hallitus on hyväksynyt sopimuksen 5.9.2014.

Ensi vuoden alusta toteutuvan yhteistoimintajäsenyyden myötä mm. finanssialan työehtosopimuksiin liittyvä neuvottelutoiminta, jäsenpalvelut ja -koulutus siirtyvät PALTA:n hoidettaviksi. Samassa yhteydessä FK:n nykyinen työmarkkinahenkilöstö siirtyy PALTA:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Finanssialan työmarkkinatoimintaa koskeva päätöksenteko tapahtuu jatkossakin FK:n päätöksentekoelimissä.Rahoitus- ja vakuutusalan työehtosopimukset säilyvät FK:n nimissä

Sekä FK että PALTA ovat tyytyväisiä uuteen yhteistoimintamalliin.

FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mukaan yhteistyön tarkoituksena on tehostaa finanssialan työmarkkinapoliittista edunvalvontaa ja parantaa sen vaikutusmahdollisuuksia.

”Luotamme, että PALTA pystyy monipuolisilla resursseillaan tuottamaan FK:n jäsenyrityksille selkeää lisäarvoa työmarkkinaedunvalvonnassa. Yhteistyön myötä FK voi entistä selkeämmin keskittyä finanssialan elinkeinopoliittiseen edunvalvontaan, ”Kauppi toteaa.

PALTA:n toimitusjohtaja Riitta Varpe muistuttaa, että tulevaisuuden haasteet edellyttävät edunvalvonnan järjestörakenteiden jatkuvaa kehittämistä.

”Yhteistyö FK:n kanssa vahvistaa entisestään vuorovaikutusta palvelualojen liittojen välillä. PALTA neuvottelee yli puolet kaikista EK:n jäsenliitoissa solmittavista työehtosopimuksista, ja niiden joukossa on myös läheisesti rahoitus- ja vakuutusalan liittyviä sopimuksia. Synergiahyödyt FK-PALTA -yhteistyöstä ovat ilmeiset”, Varpe toteaa.

Osapuolet seuraavat aktiivisesti yhteistyön toimivuutta.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, Finanssialan Keskusliitto FK
puhelin 0500 584 347

toimitusjohtaja Riitta Varpe, Palvelualojen työnantajat PALTA
puhelin 040 534 5353

Finanssialan Keskusliitto (FK) on finanssialan edunvalvontajärjestö. Jäsenet ovat pankkeja, vakuutusyhtiöitä, työeläkeyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, arvopaperinvälittäjiä, sijoitusrahastoyhtiöitä ja finanssialan työnantajia.  Osa jäsenistä hoitaa myös lakisääteisiä sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia. FK:lla on 400 jäsentä, jotka työllistävät liki 40 000 henkilöä.

Jotta raha riittäisi!

Lisää aiheesta

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

Finanssiala Paltan työmarkkinajäseneksi

Finanssiala ry (FA) ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat päättäneet tiivistää vuonna 2015 alkanutta työmarkkinayhteistyötään. Vuoden 2019 alusta FA ja sen jäsenet liittyvät jäseniksi Paltaan työmarkkinatoiminnan osalta. Alkava työmarkkinajäsenyys tarkoittaa, että Palta hoitaa jatkossakin FA:n jäsenyritysten työmarkkinaedunvalvonnan. Ratkaisu ei vaikuta FA:n asemaan Elinkeinoelämän Keskusliitossa EK:ssa.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Jo useamman vuoden jatkunut työmarkkinaosapuolten yhteistyö työelämän kehittämiseksi on Euroopan tasolla harvinaista. Viime talven työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin yhteistyön jatkosta Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen pohjalta.