Hallituksen kärkihanke antaa mahdollisuuksia yksityisten digipalvelujen kasvulle

Palvelualojen työnantajat PALTA on tyytyväinen hallituksen digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen -kärkihankkeiden linjauksiin. Palvelualoilla on merkittävä kasvupotentiaali, jota tulee vauhdittaa digitalisaatiolla. Julkisen hallinnon palveluissa on suosittava asiakaslähtöistä kokeilua, suunniteltava palvelut ensisijaisesti digitaalisiksi sekä hyödynnettävä yksityisten yritysten tuotteita ja palveluita.

Kasvuhakuisilla palvelualojen edelläkävijäyrityksillä digitalisointi on keskeinen strategian tavoite tai yksi niistä. Nämä yritykset toimivat useimmiten digitalouden palveluntuottajina ja kehittäjinä. Erityisesti kasvuhakuiset yritykset törmäävät muita useammin digitalisaation esteenä oleviin haasteisiin: hallinnolliseen taakkaan ja turhaan sääntelyyn.

– Uskomme yritysten ja palveluviennin kasvun syntyvän nimenomaan digitalisoitumisesta. On ensiarvoisen tärkeää, että Suomi on edelläkävijänä hyödyntämässä digitalisaatiota, ja tulee tässä kilpajuoksussa ensimmäisten joukossa maaliin, PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo.

– Julkisen hallinnon tulisi toimia digitaalisten palvelujen edelläkävijänä. Sen pitää itse tekemisen sijaan hyödyntää yksityisen sektorin ideointikykyä ja valmiita konsepteja. Kannustamme hallitusta jo aikataulusyistä hyödyntämään markkinoilla olevaa osaamista digitalisaatiohankkeiden toteutuksessa, Varpe jatkaa.

Hallituksen suunnitelmat ovat hyvä pohja ottaa tuottavuusloikka julkisella sektorilla. Hallituksen tavoitetason tulee säilyä korkeana, jotta riittävä määrä säästöjä saadaan aikaiseksi. Lisäksi olemassa olevat resurssit tulisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

– Digitalisaatiossa ja toimintatapojen muutoksessa on kysymys nimenomaan johtamisen hankkeesta. On hienoa, että toiminnalle aiotaan asettaa mittarit sekä siiloja purkaa johtamisen sujuvoittamiseksi. Myös aikatauluista tulee pitää kiinni, koska meillä on jo kiire, Varpe jatkaa.

– Selkeän kokonaiskuvan muodostaminen jo olemassa olevista hankkeista auttaisi hallituksen kärkihankkeiden toteutusta. Ruotsista on hyviä kokemuksia julkisten digihankkeiden koordinoinnista, Varpe sanoo.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Riitta Varpe 040 534 5353

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Talouden timantti kaipaa hiomista

Kuvittele itsesi 1970-luvulle. Lasse Viren on pinkaissut neljännen kultansa. Radiossa soi Abba. Hippeily on taakse jäänyttä elämää, ja maailma on vakavoitunut kylmän sodan edessä. Öljykriisi nostattaa kaikkien niskakarvoja, sillä koko talous pyörii tavaran himon ja omistamisen ympärillä. Koska tavallisetkin tavarat ovat kalliita, tavaran valmistaminen on haluttu ja tavoiteltu osa globaalia työnjakoa. Pienemmässäkin pitäjässä tupruttaa tehtaan savupiippu.