Palvelualojen työnantajat PALTA on tyytyväinen hallituksen digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen -kärkihankkeiden linjauksiin. Palvelualoilla on merkittävä kasvupotentiaali, jota tulee vauhdittaa digitalisaatiolla. Julkisen hallinnon palveluissa on suosittava asiakaslähtöistä kokeilua, suunniteltava palvelut ensisijaisesti digitaalisiksi sekä hyödynnettävä yksityisten yritysten tuotteita ja palveluita.

Kasvuhakuisilla palvelualojen edelläkävijäyrityksillä digitalisointi on keskeinen strategian tavoite tai yksi niistä. Nämä yritykset toimivat useimmiten digitalouden palveluntuottajina ja kehittäjinä. Erityisesti kasvuhakuiset yritykset törmäävät muita useammin digitalisaation esteenä oleviin haasteisiin: hallinnolliseen taakkaan ja turhaan sääntelyyn.

– Uskomme yritysten ja palveluviennin kasvun syntyvän nimenomaan digitalisoitumisesta. On ensiarvoisen tärkeää, että Suomi on edelläkävijänä hyödyntämässä digitalisaatiota, ja tulee tässä kilpajuoksussa ensimmäisten joukossa maaliin, PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo.

– Julkisen hallinnon tulisi toimia digitaalisten palvelujen edelläkävijänä. Sen pitää itse tekemisen sijaan hyödyntää yksityisen sektorin ideointikykyä ja valmiita konsepteja. Kannustamme hallitusta jo aikataulusyistä hyödyntämään markkinoilla olevaa osaamista digitalisaatiohankkeiden toteutuksessa, Varpe jatkaa.

Hallituksen suunnitelmat ovat hyvä pohja ottaa tuottavuusloikka julkisella sektorilla. Hallituksen tavoitetason tulee säilyä korkeana, jotta riittävä määrä säästöjä saadaan aikaiseksi. Lisäksi olemassa olevat resurssit tulisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

– Digitalisaatiossa ja toimintatapojen muutoksessa on kysymys nimenomaan johtamisen hankkeesta. On hienoa, että toiminnalle aiotaan asettaa mittarit sekä siiloja purkaa johtamisen sujuvoittamiseksi. Myös aikatauluista tulee pitää kiinni, koska meillä on jo kiire, Varpe jatkaa.

– Selkeän kokonaiskuvan muodostaminen jo olemassa olevista hankkeista auttaisi hallituksen kärkihankkeiden toteutusta. Ruotsista on hyviä kokemuksia julkisten digihankkeiden koordinoinnista, Varpe sanoo.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Riitta Varpe 040 534 5353