Hallitus on päättänyt esittää eduskunnalle hyväksyttäväksi lakiesityksiä, joilla Suomen kilpailukyky pyritään saamaan nousuun. Tavoitteena on kustannuskilpailukyvyn parantaminen viidellä prosentilla. Lainsäädännön kautta toteutettavat päätökset tulevat voimaan aikaisintaan seuraavan työehtosopimuskauden alussa. PALTAn nykyisten työehtosopimusten voimassaolo päättyy muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vuoden 2016 lokakuun ja vuoden 2017 tammikuun välisenä aikana.

Hallituksen lakiesitykset pidentävät työaikaa loppiaisen ja helatorstain muuttuessa palkattomiksi vapaapäiviksi ja alentavat yli- ja sunnuntaityökorvauksia. Sairauspoissaolojen ajalta maksettu palkka alenee, kun ensimmäinen sairauspoissaolopäivä muutetaan palkattomaksi, ja sitä seuraavilta yhdeksältä päivältä maksetaan 80 prosenttia palkasta. Lisäksi hallitus haluaa lyhentää vuosilomalakia pidempiä lomia, joita on erityisesti julkisella sektorilla. Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksua alennetaan 1,72 prosenttiyksiköllä vuoden 2017 alusta.

Hallitus haluaa parantaa irtisanotun työntekijän muutosturvaa. Yli 20 hengen yritysten on tarjottava irtisanomisajan palkan ohella mahdollisuus uudelleentyöllistymistä edistävään valmennukseen, jonka arvo vastaa vähintään yrityksen keskimääräistä kuukausipalkkaa. Tämän lisäksi irtisanotun oikeuden työterveydenhuoltoon tulee jatkua kuusi kuukautta irtisanomisen jälkeen.

Hallitus pyrkii myös tasaamaan perhevapaista yrityksille aiheutuvia kustannuksia ja edistämään nuorten naisten työllistymistä 2 500 euron kertakorvauksella.

Mikäli syksyn 2016 työehtosopimuskierroksella solmitaan kilpailukykyä vahvistavat työehtosopimukset, hallitus aikoo toteuttaa miljardin euron tuloverokevennyksen sekä peruuttaa aiotut lisäleikkaukset.

Hallitus vie uudet toimenpiteet eduskuntaan tiedonannon muodossa syyskuussa 2015. Uusien toimenpiteiden mukaiset lainsäädäntömuutokset ja hallitusohjelmaan jo aiemmin kirjatut työelämän lainsäädäntömuutokset, kuten määräaikaisten työsopimusten tekemisen helpottaminen ja työttömyysturvan leikkaaminen, käsitellään eduskunnassa keväällä 2016.