Hallituksen puoliväliriihen panostukset kasvuun oikean suuntaisia, kokonaisuus liian varovainen

Hallituksen puoliväliriihen tulokset eivät yllättäneet. Panostukset innovaatioihin ja osaamisen, julkisen sektorin digitalisaatioon sekä työmarkkinoiden toimivuuteen ovat välttämättömiä ja oikean suuntaisia. Yritysten kilpailuympäristön muutokset ja teknologian murros ovat kuitenkin niin suuret ja vauhti nopea, että vieläkin rohkeampia uudistuksia erityisesti yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamiseen olisi toivonut. Suomella on edelleen haasteena kuroa kilpailukykykuilu umpeen.

– Puoliväliriihessä tehdyt päätökset panostuksista innovaatioihin, tutkimukseen ja koulutukseen ovat juuri sitä, mitä Suomi tarvitsee kasvun tueksi. Jatkovalmistelussa pitää huolehtia, että panostukset tehdään vaikuttavilla tavoilla, toteaa Palvelualojen työnantajat Palta ry:n toimitusjohtaja Riitta Varpe.

Palta on peräänkuuluttanut vaikuttavuutta elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan ja vanhoja rakenteita säilyttävien yritystukien uudelleenarviointia ja painopisteen siirtämistä uutta kasvua ja aineetonta arvoa synnyttäviin korkean riskin hankkeisiin. On valitettavaa, että yritystukijärjestelmän uudistaminen jäi tässä yhteydessä käytännössä toteuttamatta. Karsinnan varaa yritystuissa on.

– Yritystukien uudelleenarviointi ja karsimisen vaikeus osoittivat taas kerran, minkälaiseen silmukkaan pitkän ajan kuluessa kehittynyt yritystukiviidakko on hallituksen ajanut. Kokonaisarviointi tukijärjestelmien uudistamiseksi on todellakin tarpeen ja työtä on jatkettava vielä tällä hallituskaudella, Varpe jatkaa.

Valtion ja kuntien digitalisaation edistäminen on hallituksen työlistalla, mikä on erinomaista. Suomella on kaikki edellytykset olla digitalisoitumisen ja innovaatiokehityksen eturintamassa. Parhaat tulokset valtion ja kuntien palveluiden digitalisoitumisessa saavutetaan julkisten toimijoiden ja yksityisten yritysten yhteistyöllä. Uudella Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:llä on todellinen näytön paikka uuden sote-potilasrekisterialustan luomisessa.

– Julkista hallintoa on kehitettävä digital first -periaatteella eli kaikki mikä on digitalisoitavissa, digitalisoidaan. Valtion uuden kehitysyhtiö Vake Oy:n työn alkaessa on huolehdittava siitä, että toteutuksessa hyödynnetään maksimaalisesti yksityisen palelutuotannon viimeisimmät innovaatiot ja ratkaisut. Julkisia innovatiivisia hankintoja hyödyntämällä luodaan myös referenssejä kansainvälisesti kasvavalle palvelusektorille, Varpe alleviivaa.

Työllisyyden parantaminen on hallituksen puoliväliriihen tärkeimpiä asioita. Työllisyystilanteen parantaminen on nyt käytännössä sidottu talouskasvuun, sillä vaikka kannustinloukkujen purulla aikaan saatavat työllisyysvaikutukset ovat oikea signaali, nyt tehtyjen ratkaisujen kautta saatavat tulokset ovat marginaalisia. Työn joustavuuden vaikeuttaminen rajaamalla n. nollatuntisopimusten käyttöä ei luo Suomeen yhtään uutta työpaikkaa – päinvastoin heikentää työllistymismahdollisuuksia.

Aika on jo pitkään ollut kypsä työnvälitystoiminnan kokonaisuudistukselle. Moneen työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan digitaalisista palveluista löytyy lääke sekä työnhakuun että uudelleen- ja jatkokouluttautumiseen. 50 miljoonan euron satsaus työvoimapalvelujen uudistamiseen on tervetullutta. Palta peräänkuuluttaa tässäkin asiassa toimivien yhteistyömallien rakentamista julkisten ja yksityisten toimijoiden välille.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Riitta Varpe, Palta, p. 040 534 5353

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

PALTA ry budjettiriihestä: Hallituksen panostukset osaamiseen ja tulevaisuude...

Budjettiriihessä esiin nostetut, vielä tämän vuoden puolella lisäbudjetilla kohdistettavat panostukset jatkuvan oppimisen toteuttamiseen ovat hyvä alku. Toivottavaa olisi kuitenkin, että jatkuvan oppimisen reformiin suunnattaisiin tulevina vuosina lisää resursseja, joilla luotaisiin alustaa uudenlaiseen työelämälähtöiseen osaamisen kehittämiseen työurien aikana. Osaajapulaa on havaittavissa kaikilla palvelutoimialoilla.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.