Hallitusohjelmassa hyvät eväät digitalouden kehitykselle

Palvelualojen työnantajat PALTA pitää Ratkaisujen Suomi -hallitusohjelmassa esitettyjä linjauksia ja toimenpiteitä perusteltuina. Esitetyt säästötoimenpiteet ovat kovia, mutta vallitsevassa taloustilanteessa välttämättömiä. Ohjelmaan kirjatut toimenpiteet digitalisaation edistämisestä ovat tervetulleita.

– Esineiden internet –ohjelma, kirjaukset kokeiluihin kannustamisesta ja julkisista innovatiivisista hankinnoista sekä sääntelyn purku ovat kannatettavia. Haluamme olla mukana kehittämässä Suomea digipalvelujen kärkimaaksi, toteaa PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe.

Tuottavuusloikan saavuttaminen edellyttää, että julkiset palvelut rakennetaan ensisijaisesti sähköisiksi ja että julkinen hallinto sitoutuu kysymään tietoja yrityksiltä ja kansalaisilta vain kerran. Tämä parantaa yritysten tuottavuutta ja helpottaa niiden arkea.

Julkisen talouden tasapainottamiseksi hallitus on esittämässä innovaatiorahoituksen leikkauksia. Erityisesti Tekesin rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset ovat valitettavia.

– Toivomme kuitenkin, että hallituksen 1,6 mrd euron kasvupanoksesta kompensoidaan Tekes-leikkauksia ja suunnataan rahoitusta rakenteita uudistavaan ja kansanvälisesti kasvavaan liiketoimintaan.

Työmarkkinoiden uudistamiselle on annettu iso paino. Hallitusohjelmassa asetettu 72% työllisyysastetavoite sekä kaikki suunnitelmat kilpailukyvyn parantamiseksi, työn tekemisen, teettämisen ja yrittäjyyden kannustamiseksi ovat välttämättömiä.

Lisätiedot
toimitusjohtaja Riitta Varpe 040 534 5353

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Talouden timantti kaipaa hiomista

Kuvittele itsesi 1970-luvulle. Lasse Viren on pinkaissut neljännen kultansa. Radiossa soi Abba. Hippeily on taakse jäänyttä elämää, ja maailma on vakavoitunut kylmän sodan edessä. Öljykriisi nostattaa kaikkien niskakarvoja, sillä koko talous pyörii tavaran himon ja omistamisen ympärillä. Koska tavallisetkin tavarat ovat kalliita, tavaran valmistaminen on haluttu ja tavoiteltu osa globaalia työnjakoa. Pienemmässäkin pitäjässä tupruttaa tehtaan savupiippu.