Palvelualojen työnantajat PALTA pitää Ratkaisujen Suomi -hallitusohjelmassa esitettyjä linjauksia ja toimenpiteitä perusteltuina. Esitetyt säästötoimenpiteet ovat kovia, mutta vallitsevassa taloustilanteessa välttämättömiä. Ohjelmaan kirjatut toimenpiteet digitalisaation edistämisestä ovat tervetulleita.

– Esineiden internet –ohjelma, kirjaukset kokeiluihin kannustamisesta ja julkisista innovatiivisista hankinnoista sekä sääntelyn purku ovat kannatettavia. Haluamme olla mukana kehittämässä Suomea digipalvelujen kärkimaaksi, toteaa PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe.

Tuottavuusloikan saavuttaminen edellyttää, että julkiset palvelut rakennetaan ensisijaisesti sähköisiksi ja että julkinen hallinto sitoutuu kysymään tietoja yrityksiltä ja kansalaisilta vain kerran. Tämä parantaa yritysten tuottavuutta ja helpottaa niiden arkea.

Julkisen talouden tasapainottamiseksi hallitus on esittämässä innovaatiorahoituksen leikkauksia. Erityisesti Tekesin rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset ovat valitettavia.

– Toivomme kuitenkin, että hallituksen 1,6 mrd euron kasvupanoksesta kompensoidaan Tekes-leikkauksia ja suunnataan rahoitusta rakenteita uudistavaan ja kansanvälisesti kasvavaan liiketoimintaan.

Työmarkkinoiden uudistamiselle on annettu iso paino. Hallitusohjelmassa asetettu 72% työllisyysastetavoite sekä kaikki suunnitelmat kilpailukyvyn parantamiseksi, työn tekemisen, teettämisen ja yrittäjyyden kannustamiseksi ovat välttämättömiä.

Lisätiedot
toimitusjohtaja Riitta Varpe 040 534 5353