Hallituksen esitys hankintalaista antaa eväitä uudistaa julkista sektoria, mutta ei rajoita riittävästi julkisen sektorin toimintaa avoimilla markkinoilla.

Jatkossa sektorin toimijat eivät saa myydä tavaroita tai palveluita markkinoille ilman kilpailuttamista enempää kuin 5 prosenttia yksikön liikevaihdosta eivätkä enempää kuin 500 000 euron arvosta, jos markkinoilla on yksityistä tarjontaa.

– Uudistus on oikean suuntainen, mutta esitys jättää edelleen mahdollisuuksia markkinahäirintään erityisesti pienillä markkinoilla. Julkisen sektorin yrityksillä pitäisi olla markkinoilla toimiessaan samat säännöt kuin yksityisen sektorin toimijoilla, Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo.

Lakiuudistuksen myötä Suomessa aletaan myös valvoa julkisia hankintoja. Tämä on tärkeä hyvä uudistus ja luonnollinen jatkumo edellisen hallituskauden uudistuksille. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on vuodesta 2014 lähtien valvonut julkisen sektorin elinkeinotoimintaa ja yritykset ovat toivoneet puolueetonta valvontaa hankintoihin.

– Puolueeton valvonta on tervetullutta siinäkin mielessä, että tähän saakka yrityksillä on ollut korkea kynnys valittaa huonoista menettelyistä. Valittaminen on otettu monesti kuntien puolelta epäluottamuksen osoituksena ja se on paikoin hankaloittanut yhteistyösuhteita, Varpe sanoo.

Täysin uutena hankintamenettelynä EU:n hankintadirektiivistä suomalaiseen on tulossa innovaatiokumppanuus, jonka tarkoituksena on kehittää innovatiivisia tuotteita tai palveluita ja saada aikaan uutta tarjontaa markkinoille.

– Tämä menettely tulee parhaimmillaan olemaan loistava mekanismi luomaan uusia tuotteita ja palveluja julkiselle sektorille. Julkisen sektorin onkin nyt panostettava hankintaosaamisen kasvattamiseen. On vaivan arvoista ostaa muulla tavalla kuin sillä perinteisellä kilpailutusmekanismilla, jossa vain hinta ja ennalta asetetut kankeat laatustandardit ratkaisevat voittajan, Varpe sanoo.

Hankintalakiuudistus on erittäin merkittävä ja tärkeä yrityksille, sillä julkisten hankintojen arvo on lähes 30 miljardia euroa, joka vastaa lähes viidennestä koko Suomen BKT:sta.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Riitta Varpe, Palta, p. 040 534 5353

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.