Huolinta-alan työntekijöiden 1.12.2011 yleiskorotus.

Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä koskevan työehtosopimuksen (s. 34-35) mukainen ns. välityslautakunta teki tämänpäiväisessä kokouksessaan ratkaisun, jonka mukaan palkkoja korotetaan 1.12.2011 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,6 prosenttia.

Työehtosopimuskausi on päättymässä 31.1.2012. Neuvotteluissa tullaan selvittämään työmarkkinakeskusjärjestöjen ns. raamisopimuksen mukaisen työehtosopimusratkaisun mahdollisuus.

 

Ystävällisin terveisin

Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Anssi Rautiainen
020 5955 066, anssi.rautiainen@palta.fi