IAU ja SLSY peruivat huomiset 15.4. työtaistelutoimenpiteensä

Ilmailualan Unioni IAU on perunut huomisen Airpro Oy:tä koskevan lakon sekä Aviator Finland Oy:tä, RTG Ground Handling Oy:tä ja Swissport Finland Oy:tä koskevan tukilakon. Suomen Lentoemäntä ja Stuerttiyhdistys SLSY on myös ilmoittanut peruvansa huomisen Airprota koskevan lakon.

Työriidan sovittelu jatkuu torstaina 16.4. valtakunnansovittelijan johdolla.
IAU:n ja SLSYn Airprota koskevat lakkovaroitukset 28.-29.4. väliselle ajalle ovat edelleen voimassa.
Lisätiedot
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, 040 1520073

Lisää aiheesta

Lennonjohtoon uusi työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle uuden ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettu työsulku alkaa lauantaina 23.2.2019 kello 18.00 ja päättyy maanantaina 25.2.2019 kello 9.00. Paltan jättämällä työsulkuilmoituksella pyritään vauhdittamaan neuvotteluja ja lisäämään Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n (SLJY) jäsenten halukkuutta sopia yleisen linjan mukaisesta työehtosopimusratkaisusta.

Lennonjohtoon työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettujen työsulkutoimenpiteiden on tarkoitus alkaa 2.2.2019 ja päättyä 15.2.2019. Niiden avulla puolustaudutaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n ilmoittamien lakkojen haitallisia vaikutuksia vastaan sekä pyritään vauhdittamaan jo yli vuoden kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana.