Työtuomioistuin antoi tänään ratkaisunsa kiistassa, joka koski Ilmailualan Unioni IAU:n mukana oloa Airpro Oy:tä koskevassa uudessa työehtosopimuksessa. Työtuomioistuimen mukaan Paltan ja IAU:n välille ei ollut syntynyt kilpailukykysopimuksen mukaista sitovaa sopimusta. Työtuomioistuin antoi ratkaisunsa 31.1.2017.

Palvelualojen työnantajat Paltan nostamassa kanteessa oli kysymys siitä, oliko IAU tullut mukaan alun perin Paltan, Palkansaajajärjestö Pardian sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välillä syntyneeseen uuteen Airpro Oy:tä koskevaan työehtosopimukseen, joka solmittiin osana kilpailukykysopimusprosessia. Paltan käsityksen mukaan IAU oli hyväksynyt sopimuksen, vahvistanut mukanaolonsa sähköpostitse, viestinyt uudesta sopimuksesta jäsenistölleen sekä osallistunut sopimukseen täytäntöönpanoon liittyvän työhön yrityksessä. Työtuomioistuimen mukaan näyttö sopimuksen syntymisestä ei kuitenkaan ollut riittävä.

– Olemme tietenkin pettyneitä työtuomioistuimen päätökseen. Olimme vakaasti siinä käsityksessä, että IAU olisi mukana uudessa sopimuksessa. Ennen lokakuuta mikään ei mielestämme viitannut siihen, ettei näin olisi, Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo. 

Työtuomioistuimen ratkaisu merkitsee sitä, että valtakunnansovittelijan johdolla kesällä 2015 aikaansaatu sopimusrakenne purkautuu. Tuolloin saavutettiin pitkän ja vaivalloisen prosessin jälkeen lopputulos, jossa IAU tuli mukaan Airprota koskevaan työehtosopimukseen.

IAU:n ulosjäännistä huolimatta Airpron uusi työehtosopimus tulee voimaan helmikuun alusta Paltan, Pardian ja JHL:n välillä. Sopimusta sovelletaan nykyiseen tapaan koko henkilöstöön, myös IAU:n jäseniin. 

Airprota koskevan päätöksen jälkeen työtuomioistuimen ratkaistavana on vielä kysymys lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen voimassaolosta. Myös tällä toisella Paltan ja IAU:n välisellä sopimusalalla IAU yrittää päästä irti kikystä eikä ole suostunut allekirjoittamaan kikyn mukaisesti solmittua uutta työehtosopimusta. Paltan käsityksen mukaan asiaan saadaan ratkaisu alkukevään aikana.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, p. 040 152 0073

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.