Valtakunnansovittelija Minna Helle antoi viime yönä sovintoesityksen Airpron kiistaan. Palvelualojen työnantajat Palta hyväksyi esityksen. Ilmailualan Unioni IAU sen sijaan päätti hylätä sen. Palta on pettynyt sovun kaatumiseen. IAU:n päätös merkitsee sitä, että riita ja lakot jatkuvat.

– Päätimme hyväksyä sovintoesityksen, jotta tilanne olisi saatu rauhoitettua ja lakot loppumaan. Olemme erittäin harmissamme siitä, että IAU haluaa jatkaa riitaa, Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto toteaa.

– Valtakunnansovittelija näki paljon vaivaa rakentaessaan esityksen, joka olisi ollut molempien osapuolten hyväksyttävissä. On todella sääli, että työ valui hiekkaan, hän jatkaa.

IAU:n hylkäämään sovintoesityksen mukaan ratkaisukokonaisuus olisi ollut kahden vuoden mittainen ja se olisi perustunut Paltan, JHL:n, Pardian ja Ammattiliitto Pron välillä jo voimassa olevaan, kilpailukykysopimuksen mukaiseen sopimukseen. Pitempi sopimuskausi olisi tuonut alalle kaivattua vakautta. Toisaalta Airpron sekä IAU:n toisen, lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen rajapintoja tarkastelemalla ja sopimuksen sisältöä kehittämällä olisi tasapainoisesti edistetty IAU:n esille tuomia asioita.

– Näissä olosuhteissa sovintoesitys olisi ollut tyydyttävä kompromissi pitkään jatkuneeseen kiistaan. Se olisi rauhoittanut tilanteen ja antanut osapuolille mahdollisuuden jatkaa alan kehittämistä yhdessä, Tuomas Aarto kertoo.

IAU:n päätös merkitsee sitä, että kiista ja lakot jatkuvat. Seuraavaksi lakkopäiväksi IAU on ilmoittanut ensi perjantain.

– Hylätessään sovintoesityksen IAU kantaa yksin vastuun lentomatkustajille ja alan yrityksille aiheutuvista haitoista ja vahingoista. Tilanne on todella kohtuuton. Matkustajilla ja muilla alan yrityksillä ei ole mitään tekemistä itse riidan kanssa. Kuitenkin ne kärsivät IAU:n muiden liittojen kanssa käymän reviiritaistelun takia syntyneen riidan vaikutuksista eniten, Aarto toteaa.

Kiistan kohteena oleva Airpro Oy tuottaa lentoliikenteen palveluita niin sanotulla moniosaajamallilla. Yhtiöllä on yli sata yritysasiakasta, joiden joukossa on lentoyhtiöitä ja lentoasemia. Airpron henkilöstöstä isolla osalla on laaja työnkuva, johon voi sisältyä niin lentoasemille kuin lentoyhtiöille tuotettavia palveluita. Pelkästään perinteisiä lentoyhtiöille tuotettavia maahuolintatehtäviä, joihin muissa palveluntuottajissa on noudatettu IAU:n työehtosopimusta, Airprossa tekee vain pieni osa henkilöstöstä.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, p. 040 152 0073

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.