Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Ammattiliitto PRO ry:n 27.9.2010 tekemän ICT-alan työehtosopimuksen mukaisesti osapuolet neuvottelivat huhti- ja toukokuussa 1.10.2011 lukien toteutettavan yleiskorotuksen ja 1.1.2012 lukien toteutettavan yrityskohtaisen erän suuruudesta.

Koska osapuolet eivät päässeet palkkojen korotuksista yksimielisyyteen, ratkaistiin asia työehtosopimuksessa sovitussa lautakunnassa. Lautakuntaan oli Palvelualojen työnantajat PALTA ry nimennyt PALTAn työmarkkina-asioista vastaavan varatoimitusjohtaja Harri Hietalan ja Ammattiliitto PRO ry puheenjohtaja Antti Rinteen. Lautakunnan puheenjohtajana toimi valtakunnansovittelija Esa Lonka.

Lautakunta saavutti ratkaisun, jossa ICT -alan työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden palkkoja korotetaan työehtosopimuksessa sovituin periaattein 1.10.2011 lukien 2,3 % yleiskorotuksella ja 1.1.2012 lukien 0,8 % yrityskohtaisella erällä.

Lautakunnan ratkaisu oli äänestystulos, jonka lautakunnan puheenjohtaja Esa Lonka ratkaisi. Ratkaisu koskee ICT-alan työehtosopimuksen piirissä olevaa noin 15.000 toimihenkilöä.

PALTAn varatoimitusjohtaja Harri Hietala toteaa, että osapuolten kesken oli jo syksyllä 2010 sovittu, että korotukset tulisivat noudattamaan Ammattiliitto PRO:n tekemien ratkaisujen keskimääräistä korotuslinjaa. Nyt tehty ratkaisu poikkeaa Ammattiliitto PRO:n viime aikoina tekemistä ratkaisuista siinä suhteessa, ettei se ole sekalinjainen eikä se sisällä kertakorvauksia, Hietala lisää.

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Harri Hietala puh. 040 7322 665
Palvelualojen työnantajat PALTA ry