ICT-alan toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt mukaan kilpailukykysopimukseen

Palvelualojen työnantajat Palta sekä Ammattiliitto Pro ja Ylemmät toimihenkilöt YTN pääsivät tänään kilpailukykysopimuksen mukaiseen neuvottelutulokseen.

ICT-alan toimihenkilöiden osalta keväällä ei päästy sopimukseen kilpailukykysopimuksen alakohtaisille neuvotteluille asetetussa määräajassa. Sopimusosapuolet jatkoivat neuvotteluja kesälomien jälkeen ja neuvotteluissa saavutettiin tänään molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Myös Palta ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN pääsivät kilpailukykysopimuksen mukaiseen neuvottelutulokseen alan ylempien toimihenkilöiden osalta.

Neuvottelutulokset ovat kilpailukykysopimuksen mukaisia. Sopimuskausi on 1.11.2016­-31.10.2017.

Neuvottelutulokset on vielä hyväksyttävä kaikkien järjestöjen hallinnossa.

Neuvottelutuloksen synty myös ICT-alalla tarkoittaa sitä, että hallituksen asettama 90 prosentin kattavuusraja ylittyy.

Yhteensä Pron ja YTN:n sopimusten piirissä on noin 12 000 toimihenkilöä.

Lisätiedot:
työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palta, p. 040 705 0939

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisää aiheesta

Vartijoille ei riitä sama kun muille

Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut polkevat edelleen paikallaan, koska vartijoille ei riitä sama palkankorotustaso kuin lähes 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. Työnantaja on keväällä 2018 alkaneiden neuvottelujen alusta lähtien ollut valmis korottamaan myös vartijoiden palkkoja yleisen linjan mukaisilla korotuksilla. Palta pitää neuvottelutilannetta haasteellisena.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.