Palvelualojen työnantajat Palta sekä Ammattiliitto Pro ja Ylemmät toimihenkilöt YTN pääsivät tänään kilpailukykysopimuksen mukaiseen neuvottelutulokseen.

ICT-alan toimihenkilöiden osalta keväällä ei päästy sopimukseen kilpailukykysopimuksen alakohtaisille neuvotteluille asetetussa määräajassa. Sopimusosapuolet jatkoivat neuvotteluja kesälomien jälkeen ja neuvotteluissa saavutettiin tänään molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Myös Palta ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN pääsivät kilpailukykysopimuksen mukaiseen neuvottelutulokseen alan ylempien toimihenkilöiden osalta.

Neuvottelutulokset ovat kilpailukykysopimuksen mukaisia. Sopimuskausi on 1.11.2016­-31.10.2017.

Neuvottelutulokset on vielä hyväksyttävä kaikkien järjestöjen hallinnossa.

Neuvottelutuloksen synty myös ICT-alalla tarkoittaa sitä, että hallituksen asettama 90 prosentin kattavuusraja ylittyy.

Yhteensä Pron ja YTN:n sopimusten piirissä on noin 12 000 toimihenkilöä.

Lisätiedot:
työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palta, p. 040 705 0939

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.