Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n hallitus on lauantaina 10.9.2011 hyväksynyt 22.8.2011 tehdyn neuvottelutuloksen.

Ylempien toimihenkilöiden palkkoja korotetaan seuraavasti

Palkat ja palkankorotukset  2011

Yleiskorotus 1.10.2011

Ylempien toimihenkilöiden kuukausipalkkaa luontoisetuineen korotetaan

1.10.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,3 prosenttia.

Palvelusvuosilisä on  87,60 euro kuukaudessa 1.10.2011 lukien.

Yrityskohtainen erä 1.1.2012

Ylempien toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 1.1.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,1 prosentin suuruisella yrityskohtaisella erällä, joka lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien ylempien toimihenkilöiden marraskuun 2011 säännöllisen työajan palkkasummasta luontaisetuineen. Erän jakamisesta sovitaan yhdessä pääluottamusmiehen tai ellei pääluottamusmiestä ole valittu, ylempien toimihenkilöiden edustajan kanssa. Jos erän jakamisesta ei päästä sopimukseen, käytetään siitä 0,55 % työnantajan ilmoittamalla tavalla ja 0,55 % ylemmille toimihenkilöille jaettavana prosentuaalisena yleiskorotuksena.

Työpaikoilla, joilla yhteisesti todetut talous-, tilauskanta- tai työllisyysvaikeudet sitä edellyttävät, voidaan paikallisesti sopia kirjallisesti pääluottamusmiehen tai ellei pääluottamusmiestä ole valittu, ylempien toimihenkilöiden edustajan kanssa edellä mainittujen palkkojen korotusten siirtämisestä tai niistä luopumisesta osittain tai kokonaan.

Lisätietoja
Samuel Kääriäinen puh. 020 595 5029
Hanne Salonen  puh. 020 595 5021
Pasi Vuorio puh.  020 595 5030