ICT-toimihenkilöiden työ­ehto­sopimus­neuvottelut siirtyivät syksyyn

Ammattiliitto Pron kilpailukykysopimuksen ulkopuoliset vaatimukset johtivat siihen, että ICT-alan toimihenkilöt eivät ole mukana kilpailukykysopimuksessa. Neuvottelut työehtosopimuksen uudistamiseksi käynnistyvät syksyllä heti lomien jälkeen.

Kilpailukykysopimuksen tavoitteet linjattiin työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteisessä pöydässä. ICT-alalla Ammattiliitto Pro asetti kuitenkin soveltamisneuvottelujen käynnistämisen ehdoksi vuokratyön ja alihankinnan käyttöön liittyvien työehtosopimusmääräysten kiristämisen.

Samasta syystä Pro on kieltäytynyt sopimasta myös vuonna 2013 tehdyn työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisua ICT-alalla. Palkankorotusten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.9.2016. Kaikkien muiden Paltan alojen osalta palkkaratkaisu on jo tehty.

Palta katsoo, että Pron vuokratyötä ja alihankintaa koskevat vaatimukset ovat sekä työllisyys- ja kasvusopimuksen että kilpailukykysopimuksen vastaisia. Pron vaatimukset vuokratyön ja muun ulkopuolisen työvoiman käytön rajoittamisesta vaikeuttaisivat olennaisesti ICT-alan yritysten toimintaa ja heikentäisivät yritysten työllistämismahdollisuuksia.

Palta on tarjonnut Prolle kevään aikana useita mahdollisuuksia aloittaa kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelut, mutta Ammattiliitto Pro kieltäytyi neuvottelemasta kilpailukykysopimuksen pohjalta.

– On ikävää, että Pro esti kiky-neuvottelut ICT-alan osalta. Alan työnantajilla on nyt kuitenkin mahdollisuus kehittää sopimusta, joka kaipaa kipeästi uudistamista. ICT-ala muuttuu erittäin nopeasti, joten sopimusta on kehitettävä vastaamaan paremmin alan yritysten liiketoiminnallisiin tarpeisiin kansainvälisessä kilpailussa, toteaa työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara.

Myös ICT-alan ylemmät toimihenkilöt päättivät jäädä kilpailukykysopimuksen ulkopuolelle. Syyksi Ylemmät Toimihenkilöt YTN ilmoitti, ettei se aloita neuvotteluja, ennen kuin neuvottelut Pron kanssa käynnistyvät.

ICT-alan työehtosopimukset ovat voimassa 31.10.2016 saakka. Yhteensä Paltan ICT-toimihenkilösopimusten piirissä on noin 12 000 toimihenkilöä.

Lisätiedot:
työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palta, p. 040 705 0939

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisää aiheesta

Vartijoiden lakko alkaa – Yritykset pyrkivät turvaamaan keskeiset toiminnot l...

Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa keskiviikkona 24.10.2018 koko vartiointialaa koskevan, kolmen vuorokauden mittaisen lakon. Ratkaisua ei löytynyt, koska PAMille eivät riittäneet samantasoiset palkankorotukset kuin 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. PAMin vaatimuslistalla oli lisäksi lukuisia muitakin asioita, kuten muun muassa ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä.

Vartijoille ei riitä sama kun muille

Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut polkevat edelleen paikallaan, koska vartijoille ei riitä sama palkankorotustaso kuin lähes 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. Työnantaja on keväällä 2018 alkaneiden neuvottelujen alusta lähtien ollut valmis korottamaan myös vartijoiden palkkoja yleisen linjan mukaisilla korotuksilla. Palta pitää neuvottelutilannetta haasteellisena.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana.