Ammattiliitto Pron kilpailukykysopimuksen ulkopuoliset vaatimukset johtivat siihen, että ICT-alan toimihenkilöt eivät ole mukana kilpailukykysopimuksessa. Neuvottelut työehtosopimuksen uudistamiseksi käynnistyvät syksyllä heti lomien jälkeen.

Kilpailukykysopimuksen tavoitteet linjattiin työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteisessä pöydässä. ICT-alalla Ammattiliitto Pro asetti kuitenkin soveltamisneuvottelujen käynnistämisen ehdoksi vuokratyön ja alihankinnan käyttöön liittyvien työehtosopimusmääräysten kiristämisen.

Samasta syystä Pro on kieltäytynyt sopimasta myös vuonna 2013 tehdyn työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisua ICT-alalla. Palkankorotusten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.9.2016. Kaikkien muiden Paltan alojen osalta palkkaratkaisu on jo tehty.

Palta katsoo, että Pron vuokratyötä ja alihankintaa koskevat vaatimukset ovat sekä työllisyys- ja kasvusopimuksen että kilpailukykysopimuksen vastaisia. Pron vaatimukset vuokratyön ja muun ulkopuolisen työvoiman käytön rajoittamisesta vaikeuttaisivat olennaisesti ICT-alan yritysten toimintaa ja heikentäisivät yritysten työllistämismahdollisuuksia.

Palta on tarjonnut Prolle kevään aikana useita mahdollisuuksia aloittaa kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelut, mutta Ammattiliitto Pro kieltäytyi neuvottelemasta kilpailukykysopimuksen pohjalta.

– On ikävää, että Pro esti kiky-neuvottelut ICT-alan osalta. Alan työnantajilla on nyt kuitenkin mahdollisuus kehittää sopimusta, joka kaipaa kipeästi uudistamista. ICT-ala muuttuu erittäin nopeasti, joten sopimusta on kehitettävä vastaamaan paremmin alan yritysten liiketoiminnallisiin tarpeisiin kansainvälisessä kilpailussa, toteaa työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara.

Myös ICT-alan ylemmät toimihenkilöt päättivät jäädä kilpailukykysopimuksen ulkopuolelle. Syyksi Ylemmät Toimihenkilöt YTN ilmoitti, ettei se aloita neuvotteluja, ennen kuin neuvottelut Pron kanssa käynnistyvät.

ICT-alan työehtosopimukset ovat voimassa 31.10.2016 saakka. Yhteensä Paltan ICT-toimihenkilösopimusten piirissä on noin 12 000 toimihenkilöä.

Lisätiedot:
työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palta, p. 040 705 0939

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.