Pääsiäisen matkustajaliikenne sekä vienti ja tuonti vaikeutuvat. Suomen Merimies-Unioni SMU ry:n ja Suomen Konepäällystöliitto SKL:n lakko aiheuttaa kymmenien miljoonien eurojen vahinkoja päivittäin. Liitot ilmoittivat eilen laajentavansa lakkojaan myös matkustaja-alusliikenteeseen huomisesta alkaen. Lakkojen taustalla ovat liittojen tavoitteet vahvistaa omaa asemaansa.

Lakkoilun syynä on se, ettei Suomen Erikoisalusten työnantajaliitto ole suostunut vaatimuksiin alan työehtosopimusten soveltamisalojen muuttamisesta. Liitto edustaa jäänmurtoalalla Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyritystä Arctia Shipping Oy:tä. Vaatimuksillaan työntekijäliitot tavoittelevat sopimuksilleen yleissitovuutta, mikä vahvistaisi niiden järjestöllistä asemaa sekä sementoisi kalliit ja jäykät työehdot pitkälle tulevaisuuteen.

PALTA pitää Merimies-Unionin ja Konepäällystöliiton toimintaa vastuuttomana. Kiista 200 työntekijän riidasta aiheuttaa kohtuuttomia vahinkoja sekä kansalaisille että elinkeinoelämälle. Liitot ovat hylänneet jo kaksi valtakunnansovittelijan tekemää sovintoesitystä, jotka molemmat työnantajapuoli olisi hyväksynyt.

Sovintoesityksillä olisi ratkaistu kaikki varsinaisia työehtoja koskevat kysymykset. Ainoastaan liittojen vaatimusta työehtosopimusten yleissitovuudesta ei sellaisenaan ole hyväksytty. Tästä syystä ne ovat päättäneet käynnistää ylimitoitetut työtaistelutoimenpiteensä.

– Työntekijäliitot ovat yksin vastuussa syntyneestä tilanteesta. Työnantajapuoli on jo suostunut kaikkeen mahdolliseen. Tämä ei kuitenkaan ole liitoille riittänyt. Ne haluavat lisäksi pakottaa työnantajan hyväksymään työehtosopimusten yleissitovuuteen johtavan muutoksen juuri vaatimassaan muodossa. Kyse on sanelusta, ei normaalista neuvottelutoiminnasta, sanoo PALTAn varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Jäänmurto- ja ilmailualalla kiistellään samasta asiasta

Jäänmurtoalan tilanne muistuttaa Ilmailualan Unioni IAU:n jaSuomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY:n samaan aikaan Airpro Oy:ssa tapahtuvan lakkoilun pyrkimyksiä. IAU:n ja SLSY:n aiemmin pelkästään yrityskohtaiset työehtosopimukset ovat kuitenkin jo yleissitovia. Yleissitoviin työehtosopimuksiinsa vedoten IAU ja SLSY yrittävät parhaillaan lakkoilemalla pakottaa Airpron luopumaan sitä lain mukaan sitovasta omasta työehtosopimuksestaan ja levittämään omat kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta kalliit ja jäykät työehtonsa koko alalle.

– Yleissitovuus on eräiden avainaloja edustavien ammattiliittojen käsissä irtaantunut alkuperäisestä tarkoituksestaan turvata työntekijöiden vähimmäistyöehdot tilanteissa, joissa työnantajan ei muutoin tarvitsisi lain mukaan noudattaa mitään työehtosopimusta. Sitä käytetään perusteena puhtaille järjestöpoliittisille operaatioille, joiden kohteena ovat järjestäytyneet työnantajat ja heitä lain mukaan sitovat ja vakiintuneet työehtosopimukset. Tämä kehitys on valitettavaa ja siihen jouduttaisiin myös jäänmurtoalalla, mikäli alan työehtosopimuksista tulisi yleissitovat, Tuomas Aarto toteaa.

Lisätietoja
Varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, 040 152 0073