Kasvu mahdollista – edellyttää yhteiskunnan rakenteita uudistavaa politiikkaa

Pitkän vaisun kauden jälkeen Suomella on edellytykset kääntyä kasvun tielle. Jotta pääsemme mukaan kansainväliseen palvelumarkkinan kasvuun, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan tulee olla yhteiskunnan rakenteita uudistavaa, ei säilyttävää.

Talouden kasvuvauhti pysynee lähivuosina hitaana, ja kestää kauan ennen kuin työllisyystilanne ja yritysten kannattavuus palautuvat hyvälle tasolle.
Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 4,1 prosenttia ja myynnin volyymi 3,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvuvauhti on hieman viimevuotista nopeampaa. Toisella neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 3,3 prosenttia ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 3,5 prosenttia edellisvuotisesta.
– Ennakkotietojen mukaan kokonaistuotanto ja ulkomaankauppa kehittyivät vaisusti. Toisaalta maailmantalouden näkymät ovat parantuneet, ja kuluttajien luottamus vahvistunut vuoden vaihteen jälkeen myös kotimaassa. Taloudessa on nyt edellytykset nousta hitaan kasvun uralle, toteaa Palvelualojen työnantajat PALTAn ekonomisti Matti Paavonen.
– Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi aiempaa useammalla toimialalla. Suurimmaksi osaksi kasvu oli vielä hidasta, ja useilla toimialoilla liikevaihto laski edelleen. Positiivista kasvuvirettä oli muun muassa liike-elämän asiantuntijapalveluissa ja turvallisuuspalveluissa. Toisaalta esimerkiksi logistiikka-alalla on vielä paljon haasteita voitettavanaan ulkomaan- ja kotimaankaupan vaisun kysynnän vuoksi, jatkaa Paavonen.

Digitalisaatiosta tuottavuuskasvua palvelualoille

Ruotsin talous on kasvanut vuodesta 2008 lähtien 8 prosenttia ja Suomen vastaavasti supistunut 6 prosenttia. Ruotsin kasvu on syntynyt palvelujen ja palveluviennin vetämänä.
Digitalisaatio luo mahdollisuuksia palvelujen tuottavuuskehitykseen ja kansainväliseen kasvuun.
– Robotiikka, data-analytiikka, sensorit ja erilaiset internetin kautta välittyvät sovellukset ovat jo nyt kansainvälisesti kasvavien palvelujen arkipäivää.  Teollisuuspolitiikan rinnalle tarvitsemme tulevaisuuden mahdollisuudet huomioivan palvelutalousohjelman, sanoo PALTA ry:n toimitusjohtaja Riitta Varpe.
– Kaikkia julkisesti rahoitettuja palveluita tulee kehittää digitalisaation mahdollisuudet hyödyntäen – digital first -periaatteella. Digitalisaation esteet on purettava ja lainsäädäntö päivitettävä digiaikaan, jatkaa Varpe.
Varpe peräänkuuluttaa myös työmarkkinoiden ja työlainsäädännön uudistamista.
– Digitalisaation seurauksena työelämä muuttuu. Yksinkertaiset palvelutehtävät automatisoidaan. Henkilötyö keskittyy luovuutta vaativiin korkean lisäarvon tehtäviin ja vaativimpiin asiakaskontakteihin. Myös tässä muuttuvassa toimintaympäristössä ja uusissa osaamishaasteissa Suomen on pärjättävä, Varpe toteaa.

PALTAn suhdannekatsauksessa mukana osa palvelutoimialoista

Palvelujen suhdannekatsauksessa esitellään palvelutoimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Erityistarkastelussa ovat PALTAn toimialat logistiikka, informaatio ja viestintä, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys. Raportissa ei analysoida kaupan, majoitus- ja ravitsemusalan, koulutuksen tai terveydenhuollon palvelujen kehitystä.
Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 19.5.2015 tilanteeseen ja PALTAn suhdanne-ennusteeseen. PALTA julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa. Seuraava katsaus julkaistaan 18.8.2015.

Lisätietoja:
Ekonomisti Matti Paavonen, puhelin 020 595 5031
Toimitusjohtaja Riitta Varpe, puhelin 040 534 5353

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.