Kasvua palvelualojen pk-yrityksissä

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 2,8 prosenttia ja myynnin volyymi 2,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvua syntyi erityisesti yritys- ja asiantuntijapalveluissa sekä hallinto- ja tukipalveluissa. Kolmannella neljänneksellä liikevaihdon ennustetaan kasvavan 2,5 prosenttia ja koko vuoden 2015 aikana keskimäärin 3,1 prosenttia edellisvuotisesta. Tiedot perustuvat PALTAn suhdannekatsaukseen.

– Finanssikriisin jälkeinen liikevaihdon kasvu yksityisillä palvelutoimialoilla on luotu alle 250 henkilöä työllistävissä pk-yrityksissä.Tammi-toukokuun aikana pk-yrityksissä kertyi kasvua 5,1 prosenttia edellisvuodesta. Palvelujen kasvun kannalta on kuitenkin tuhlausta, että suuryritykset eivät ole kyenneet kasvamaan, ja toisaalta se, että loikka keskisuuresta suureksi yritykseksi jää usein saavuttamatta, toteaa Palvelualojen työnantajat PALTAn ekonomisti Matti Paavonen.

– Palveluyritysten odotukset ovat suurelta osin vielä vaisut. Ratkaisevaa on, miten muut toimialat, työllisyys ja sen myötä kulutus kehittyvät. Työllisten määrä notkahti kesällä, mutta toisaalta tehtyjen työtuntien ja avointen työpaikkojen määrä on kasvussa. Vaikka työvoiman tarjonta onkin kasvanut, ovat työpaikkojen avoinnaoloajat nousseet, jatkaa Paavonen.

– Talouden alavire jatkuu, mutta näkymät eivät ole täysin toivottomat. Talouskasvun ainekset ovat olemassa niin palvelualojen kuin koko taloudenkin osalta. Tilaisuuteen tarttuminen vaatii uudistuksia ja ripauksen hyvää onnea, Paavonen sanoo.

Palvelut huomioitava elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa

Palvelut ovat viime vuosikymmenen aikana kasvaneet noin 4 prosentin vuosivauhtia ja kasvu on tullut lähes kokonaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä.

Kansainvälisessä, noin 15 prosentin vuosivauhdilla kasvavassa palvelukaupassa on suomalaisellekin yrityksille potentiaalia nykyistä reippaampaan kasvuun.

– Keskisuuret palveluyritykset olisi saatava kehittymään isoiksi kansainvälisiksi toimijoiksi ja toisaalta pienten yritysten kasvumahdollisuuksia pitäisi tukea nykyistä tehokkaammin. Innovaatio- ja elinkeinopolitiikassa pitää huomioida myös palveluyritysten tarpeet, sanoo PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe.

– Digitalisaatio antaa mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta ja kehittää uusia, korkean lisäarvon palveluita. Vanhoilla palvelumalleilla ei kansainvälisessä kilpailussa pärjää. Uudet, digitaalisen datan hyödyntämiseen ja analysointiin perustuvat palvelukonseptit ovat välttämättömiä, mikäli aikoo kansainvälisessä kilpailussa menestyä, Varpe jatkaa.

Pienten yritysten kasvumahdollisuuksia parannetaan hallinnollista taakkaa keventämällä ja sääntelyä vähentämällä. Myös työmarkkinoiden toimivuudessa on havaittavissa selvä ongelma. Uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi alkuvuonna viisi prosenttia edellisvuodesta, mutta rakennetyöttömyys ja kohtaanto-ongelmat ovat yhä lisääntyneet.

– Työllisyysasteen nosto edellyttää, että työllistämiseen liittyviä riskejä madalletaan, työmarkkinoiden joustavuutta lisätään ja työn välitystä tehostetaan. Työn vastaanottaminen pitäisi olla aina kannattava vaihtoehto, Varpe toteaa.

PALTAn suhdannekatsauksessa mukana suuri osa palvelutoimialoista

Palvelujen suhdannekatsauksessa esitellään palvelutoimialojen viimeaikaista kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä. Erityistarkastelussa ovat PALTAn toimialat logistiikka, informaatio ja viestintä, yritys- ja asiantuntijapalvelut, hallinto- ja tukipalvelut sekä viihde ja virkistys. Raportissa ei analysoida kaupan, majoitus- ja ravitsemusalan, koulutuksen tai terveydenhuollon palvelujen kehitystä.

Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 14.8.2015 tilanteeseen ja PALTAn suhdanne-ennusteeseen. PALTA julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa. Seuraava katsaus julkaistaan 19.11.2015.

Suhdannekatsaus 2/2015

Julkaisutilaisuuden materiaali 18.8.2015

 

Lisätietoja:

Ekonomisti Matti Paavonen, puhelin 020 595 5031
Toimitusjohtaja Riitta Varpe, puhelin 040 534 5353

Lisää aiheesta

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Paltan ekonomistit: Hallituksella on käyttämätön kortti taskussaan

Yksityisen palvelualan kevään liikevaihtokehitys oli pettymys. Myynnin ja henkilöstön määrän kasvu jatkuu kuitenkin ripeänä. Paltan tuoreen digitutkimuksen mukaan yritysten digipanostuksilla on suora yhteys kasvuun ja kansainvälistymiseen. Koko Suomea vaivaava pula osaajista hidastaa myös digiyritysten kasvua. Suomen hidastuvalla talouskasvulla on kovat rajoitteet. Hallitus voi kuitenkin päätöksillään edistää tuottavuutta ja talouskasvua panostamalla osaamiseen.

Digitaloudesta kasvua 2018 -tutkimus: Asiakaskokemuksen merkitys on ymmärretty

Digitalisaation ratkaiseva merkitys ymmärretään palveluyrityksissä entistä laajemmin. Viidennes palveluyrityksistä kokee olevansa alansa digikehityksen eturintamassa. Lisäksi kolmannes seuraa ja pyrkii hyödyntämään kehitystä. Yrityksen kasvu kytkeytyy tulosten perusteella vahvasti digitaalisuuden hyödyntämiseen ja kansainvälistymiseen.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Talouden timantti kaipaa hiomista

Kuvittele itsesi 1970-luvulle. Lasse Viren on pinkaissut neljännen kultansa. Radiossa soi Abba. Hippeily on taakse jäänyttä elämää, ja maailma on vakavoitunut kylmän sodan edessä. Öljykriisi nostattaa kaikkien niskakarvoja, sillä koko talous pyörii tavaran himon ja omistamisen ympärillä. Koska tavallisetkin tavarat ovat kalliita, tavaran valmistaminen on haluttu ja tavoiteltu osa globaalia työnjakoa. Pienemmässäkin pitäjässä tupruttaa tehtaan savupiippu.