Palvelualojen Työnantajat PALTA ry odotti hallituksen kehysriiheltä enemmän talouden sopeuttamista ja vähemmän veronkorotuksia. Taloutta sopeuttavat toimet ovat oikeansuuntaisia, mutta julkisen talouden säästötalkoita tulee jatkaa edelleen. Työtä tulee tehdä rakenteita uudistamalla, ei kasvua heikentävillä veronkorotuksilla.

Hallituksen ratkaisut ovat liian veropainotteisia. Veropäätökset rokottavat erityisesti palvelusektoria kotitalouksien ostovoiman heikentyessä. Lisäksi hallituksen päätös korottaa sähköveroa lisää kotitalouksien kustannuksia, vähentää ostovoimaa sekä heikentää erityisesti energiaintensiivisen palvelusektorin kilpailukykyä.

”Palveluyritysten sähköverotusta tulee tarkastella omana kokonaisuutena ja saattaa lähemmäksi teollisuuden sähköverotasoa”, PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo.

Sähköveron korotuksen lisäksi dieselverokorotukset kasvattavat kuljetusten kustannuksia, mikä heikentää logistiikkasektorin kilpailukykyä. Tämä heijastuu kustannuksia lisäävästi myös vientiteollisuuteen.

Hallituksen kehyspäätökseen sisältyneessä kasvupaketissa on monia kannatettavia avauksia. Panostukset digitalouden uusiin innovaatioihin ja Team Finlandiin sekä Finnveran rahoitusvaltuuksien kasvattaminen ovat tervetulleita muutoksia. Lisäksi hallitus linjasi panostuksia teollisen kasvuvaiheen pääomasijoituksiin ja T&K&I-toimintaan. Nämä teollisen kasvuvaiheen panostukset tulee nähdä laajempana kokonaisuutena: huomiota tulee kiinnittää myös teollisuuden rajapinnassa toimiviin palveluyrityksiin, joilla on kansainvälistä kasvupotentiaalia.

Raja teollisuus- ja palveluyritysten välillä on hämärtynyt vuosi vuodelta. Kehyspäätöksiä toimeenpantaessa tämä tosiasia tulee huomioida ja kanavoida panoksia muihinkin kuin puhtaasti valmistavan teollisuuden kasvuyrityksiin. Valmistavan teollisuuden sijaan tarkastelu tulee laajentaa koko yksityisen sektorin toimintaedellytyksiin.

Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi Suomi tarvitsee 200 000 uutta yksityisen sektorin työpaikkaa. Kasvupanosten tulee perustua tähän tavoitteeseen.” Riitta Varpe, toimitusjohtaja, Palta

Ennakkoon keskustelua aiheuttaneet yritystukileikkaukset jäivät kehysriihessä pieniksi. Tehottomissa yritystuissa olisi ollut uudistusvaraa ja PALTA jää odottamaan laajempaa yritystukiuudistusta, joka siirtäisi painopistettä suorista tuista kohti lainaehtoisempaa yritysrahoitusta.

Syksyllä hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa linjaamista kuntatalouden tasapainotus- ja tuottavuustavoitteilta PALTA olisi odottanut myös kehysriihessä korkeampaa tavoitetasoa. Suunta kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisessä on oikea, mutta tehtävää jää vielä paljon. Kuntatalouden tasapainottamista on jatkettava määrätietoisesti. Löysä linja tarkoittaisi kiristyvää kuntaverotusta, joka taas heikentää kansalaisten ostovoimaa.

Lisätiedot: 
toimitusjohtaja Riitta Varpe
puhelin 040 534 5353