Katoavat palvelutehtävät korvautuvat uusilla asiantuntijatehtävillä

Yksityisiltä palvelualoilta katoaa 260 000 nykyistä työpaikkaa lähivuosikymmeninä suurella todennäköisyydellä. Oikeilla toimenpiteillä työpaikat ovat korvattavissa korkean jalostusarvon tehtävillä, mikäli digitalisaatioon osataan varautua oikein. Tiedot perustuvat Paltan teettämään tutkimukseen digitalisaation vaikutuksista yksityisillä palvelualoilla.

– Digitalisoituvat yritykset kasvavat ja synnyttävät uusia työpaikkoja. Kansainvälinen palvelukauppa kasvaa 10-15 prosentin vuosivauhtia. Suomen menestyminen riippuu siitä, miten kykenemme uudistumaan ja luomaan korkean lisäarvon palveluja rajattomille kansainvälisille markkinoille, Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo.

Yksityisten palvelualojen työllisistä 36 prosenttia, eli 260 000 henkilöä, työskentelee tehtävissä, jotka muuttuvat tai saattavat jopa kadota suurella, eli yli 70 prosentin todennäköisyydellä lähivuosikymmeninä. Lisäksi 40 prosenttia, eli 290 000 henkilöä, työskentelevät tehtävissä, joihin kohdistuu kohtuullinen (30-70 %) riski. Toisaalta viidennes palvelualojen työllisistä työskentelee tehtävissä, joihin kohdistuvat muutospaineet ovat verrattain pieniä (0-30 % uhkatodennäköisyys).

Digitaalisiin palveluihin liittyy suuri potentiaali. Viime vuonna yksityisten palvelujen työllisyys lisääntyi lähes 7 000 työntekijällä ja tänä vuonna yksityisiin palveluihin odotetaan syntyvän noin 10 000 uutta työpaikkaa. Digikehitystä tukevia toimenpiteitä tarvitaan sekä poliittisilta päättäjiltä, työmarkkinaosapuolilta että yrityksiltä.

– Yritysten tulisi kehittää rohkeasti uusia liiketoimintamalleja, tuotteita ja asiakashyötyjä. Koulutusta on uudistettava ja aloituspaikat ja sisällöt on saatava vastaamaan uudistuvia tarpeita. Myös työnvälityksen tehokkuuteen ja täydennyskoulutuspolkuihin on satsattava. Päivitystä tarvitaan myös työ- ja työehtosopimuslainsäädäntöön sekä työehtosopimusten sisältöihin, Varpe sanoo.

Digikehityksessä toimialakohtaisia eroja

Digitalisaatiokehityksen ja työn murroksen nopeus ja vaikutukset ovat hyvin toimialakohtaisia. Suunnannäyttäjinä ovat media, televiestintä- ja tietojenkäsittelypalvelut kun taas verrattain hitaasti muuttuvia aloja ovat mm. logistiikka ja huolto- ja kunnossapito.

World Economic Forumin mukaan 44 % yrityksistä on sitä mieltä, että joustavat työn tekemisen muodot ja muuttuvat työympäristöt ovat sosioekonomisista tekijöistä merkittävimpiä tulevaisuuden työn muutosajureita. Teknologian avulla tehdään enemmän etätöitä, käytetään jaettuja työhuoneita ja puhelinkokouksia. Lisäksi organisaatioilla on entistä vähemmän kokoaikaisia työntekijöitä kiinnitetyillä toimenkuvilla. Sen sijaan työtä tekevät useammin konsultit, freelancerit ja sopimuskumppanit erilaisissa projekteissa.

– Uutta työtä syntyy erityisesti aloille, joissa nykyiset työn tekemisen mallit eivät toimi. Digitalisaation edellyttämän muutoksen vastustaminen heikentää kansainvälistä kilpailukykyä ja vähentää työllisyyttä, joten muutokseen on uskallettava tarttua, Varpe sanoo.

Palta viimeistelee parhaillaan laajaa raporttia digitalisaation vaikutuksista palvelualoilla. Raportissa kuvataan Paltan edustamien toimialojen digitalisoitumisen tilannetta, toimialakohtaisia kehitystrendejä ja digitalisaation aiheuttamaa murrosta. Raportti julkaistaan kokonaisuudessaan syksyllä 2016.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Riitta Varpe, Palta, p. 040 534 5353

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisää aiheesta

Sanoista tekoihin

Tänään, perjantaina 18. tammikuuta, on viimeinen varsinainen työpäiväni Paltan viestintäjohtajana. Olo on vähintäänkin ristiriitainen. Jätän merkityksellisen ja ammatillisesti palkitsevan työn ja erinomaisen työyhteisön hypätäkseni työelämän syvään päähän, startup-yrittäjäksi. Päätökseni on yllättänyt, mutta itse asiassa tämä on seurausta Paltan tavoitteiden eteen työskentelemisestä.

Paltan ekonomistit: Kasvun hidastuminen yllättää yritykset

Talouden ennustaminen näyttää vaikeammalta kuin pitkään aikaan. Suomessa yritysten kasvu on vielä vahvaa, mutta näkymät ovat heikentyneet selvästi. Palvelualan yritysten kasvu ja työllistäminen ovat jatkuneet kesän jälkeen ripeänä. Arvioimme, että palvelujen kasvu jatkuu myös matalasuhdanteessa. Suomalaisten palvelujen vienti vetää jopa yli kansainvälisen kysyntäpotentiaalin.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

Mukana murroksessa: Työnantajat ja työntekijät visioivat yhdessä ICT-alan työ...

Palta ja Ammattiliitto Pro jatkavat tänä syksynä ICT-alan työn tulevaisuus -hanketta.  Hankkeesta sovittiin ensimmäisen kerran vuoden 2016 työehtosopimusneuvotteluissa. Viime vuoden neuvotteluissa sovittiin hankkeen jatkamisesta. Hankkeella pyritään edistämään ICT-alan yritysten tuottavuutta, kilpailukykyä ja työhyvinvointia sekä uuden liiketoiminnan kehittämistä ja siihen liittyvää työpaikkojen syntymistä.