Yksityisiltä palvelualoilta katoaa 260 000 nykyistä työpaikkaa lähivuosikymmeninä suurella todennäköisyydellä. Oikeilla toimenpiteillä työpaikat ovat korvattavissa korkean jalostusarvon tehtävillä, mikäli digitalisaatioon osataan varautua oikein. Tiedot perustuvat Paltan teettämään tutkimukseen digitalisaation vaikutuksista yksityisillä palvelualoilla.

– Digitalisoituvat yritykset kasvavat ja synnyttävät uusia työpaikkoja. Kansainvälinen palvelukauppa kasvaa 10-15 prosentin vuosivauhtia. Suomen menestyminen riippuu siitä, miten kykenemme uudistumaan ja luomaan korkean lisäarvon palveluja rajattomille kansainvälisille markkinoille, Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe sanoo.

Yksityisten palvelualojen työllisistä 36 prosenttia, eli 260 000 henkilöä, työskentelee tehtävissä, jotka muuttuvat tai saattavat jopa kadota suurella, eli yli 70 prosentin todennäköisyydellä lähivuosikymmeninä. Lisäksi 40 prosenttia, eli 290 000 henkilöä, työskentelevät tehtävissä, joihin kohdistuu kohtuullinen (30-70 %) riski. Toisaalta viidennes palvelualojen työllisistä työskentelee tehtävissä, joihin kohdistuvat muutospaineet ovat verrattain pieniä (0-30 % uhkatodennäköisyys).

Digitaalisiin palveluihin liittyy suuri potentiaali. Viime vuonna yksityisten palvelujen työllisyys lisääntyi lähes 7 000 työntekijällä ja tänä vuonna yksityisiin palveluihin odotetaan syntyvän noin 10 000 uutta työpaikkaa. Digikehitystä tukevia toimenpiteitä tarvitaan sekä poliittisilta päättäjiltä, työmarkkinaosapuolilta että yrityksiltä.

– Yritysten tulisi kehittää rohkeasti uusia liiketoimintamalleja, tuotteita ja asiakashyötyjä. Koulutusta on uudistettava ja aloituspaikat ja sisällöt on saatava vastaamaan uudistuvia tarpeita. Myös työnvälityksen tehokkuuteen ja täydennyskoulutuspolkuihin on satsattava. Päivitystä tarvitaan myös työ- ja työehtosopimuslainsäädäntöön sekä työehtosopimusten sisältöihin, Varpe sanoo.

Digikehityksessä toimialakohtaisia eroja

Digitalisaatiokehityksen ja työn murroksen nopeus ja vaikutukset ovat hyvin toimialakohtaisia. Suunnannäyttäjinä ovat media, televiestintä- ja tietojenkäsittelypalvelut kun taas verrattain hitaasti muuttuvia aloja ovat mm. logistiikka ja huolto- ja kunnossapito.

World Economic Forumin mukaan 44 % yrityksistä on sitä mieltä, että joustavat työn tekemisen muodot ja muuttuvat työympäristöt ovat sosioekonomisista tekijöistä merkittävimpiä tulevaisuuden työn muutosajureita. Teknologian avulla tehdään enemmän etätöitä, käytetään jaettuja työhuoneita ja puhelinkokouksia. Lisäksi organisaatioilla on entistä vähemmän kokoaikaisia työntekijöitä kiinnitetyillä toimenkuvilla. Sen sijaan työtä tekevät useammin konsultit, freelancerit ja sopimuskumppanit erilaisissa projekteissa.

– Uutta työtä syntyy erityisesti aloille, joissa nykyiset työn tekemisen mallit eivät toimi. Digitalisaation edellyttämän muutoksen vastustaminen heikentää kansainvälistä kilpailukykyä ja vähentää työllisyyttä, joten muutokseen on uskallettava tarttua, Varpe sanoo.

Palta viimeistelee parhaillaan laajaa raporttia digitalisaation vaikutuksista palvelualoilla. Raportissa kuvataan Paltan edustamien toimialojen digitalisoitumisen tilannetta, toimialakohtaisia kehitystrendejä ja digitalisaation aiheuttamaa murrosta. Raportti julkaistaan kokonaisuudessaan syksyllä 2016.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Riitta Varpe, Palta, p. 040 534 5353

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.