EK tiedotti viime viikolla luopuvansa ns. keskusjärjestösopimuksista osana sääntömuutoksensa toimeenpanoa. Tämän jälkeen julkisuudessa on käyty monimuotoista keskustelua siitä, miten sopimista jatketaan liittotasolla. Palvelualojen työnantajat Palta on muiden työnantajaliittojen lailla sitoutunut vanhojen keskusjärjestösopimusten noudattamiseen sellaisenaan kullakin sopimusalalla nykyisen sopimuskauden loppuun saakka. Siitä eteenpäin asiat on tarkoitus sisällyttää osaksi jokaista alakohtaista työehtosopimusta.

– Emme ole romuttamassa keskusjärjestösopimusten asioita, vaan jatkamassa niistä sopimista alakohtaisesti, Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo.

– Julkisuuden keskustelu käy nyt ylikierroksilla. Toivomme, että tilanne rauhoittuu pikaisesti ja että asia ohjautuu oikeisiin mittasuhteisiin, hän jatkaa.

Palta on parhaillaan selvittämässä keskusjärjestösopimuksista luopumisen käytännön vaikutuksia omilla sopimusaloillaan. Työ vie jonkin aikaa, koska Palta solmii 150 sopimusta eli yli puolet Suomen kaikista työehtosopimuksista.

– Selvitysvaiheen jälkeen tarkoituksemme on keskustella alakohtaisesti sopijakumppaniemme kanssa siitä, miten jatkon osalta edetään. Tavoitteena on, että tarvittavat sopimusmuutokset saataisiin valmisteltua siten, että ne kyetään sujuvasti ottamaan osaksi uusia työehtosopimuksia seuraavalla neuvottelukierroksella. Näin määräysten soveltamiseen ei tule katkoa missään vaiheessa, Tuomas Aarto toteaa.

Keskusjärjestösopimusten käytännön merkitys on vähentynyt vuosi vuodelta. Jo pitkään on ollut vallalla kehitys, jossa alat ovat yksi toisensa jälkeen irtaantuneet niistä joko kokonaan tai osittain. Eniten keskusjärjestösopimusviittauksia on vanhoissa palvelupuolen sopimuksissa. Isoissa teollisuustaustaisissa sopimuksissa taas vähiten.

Suuresta sopimusmäärästä johtuen keskusjärjestösopimusten rooli Paltan sopimuksissa vaihtelee. On sopimuksia, joissa viittauksia ei ole lainkaan. Monissa sopimuksissa viitataan keskusjärjestösopimuksiin vain osittain ja joissain useammin. Keskusjärjestösopimuksista luopuminen edellyttää jokaisen sopimuksen tarkkaa läpikäyntiä.

– Palta on sopimusten lukumäärällä mitattuna Suomen suurin työmarkkinaliitto. Toivomme, että tieto halustamme siirtää keskusjärjestöasiat osaksi omia työehtosopimuksiamme rauhoittaisi tilanteen ja mahdollistaisi muutoksen kiihkottoman jatkotyöstön, Aarto sanoo.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, p. 040 152 0073
 

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.