Ilmailualan Unioni IAU ja Ammattiliitto Pro ilmoittivat 3.2. käynnistävänsä työtaistelutoimenpiteet Palvelualojen työnantajat Paltan jäsenyrityksessä Airprossa. Lakolla IAU ja Pro tavoittelevat yleistä työmarkkinalinjaa parempia työehtomuutoksia. Ne siis haluavat enemmän kuin muut liitot.

– IAU:lle ja Prolle on jo aikaa sitten tarjottu samaa kilpailukykysopimuksen mukaista sopimusta kuin Airpron muillekin työehtosopimusosapuolille Pardialle ja JHL:lle, mutta se ei ole kelvannut. Nykyisessä kilpailukykysopimusympäristössä ei ole mitään perusteita vaatia omille jäsenilleen muita enempää, Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo.

Sopimuskiistalla pitkä historia

Viimeksi Airpron tilanne oli esillä kesällä 2015. Tuolloin IAU ja Ammattiliitto Pro tulivat vaikean ja monivaiheisen prosessin jälkeen osapuoliksi Airprota koskevaan työehtosopimukseen. Aiemmin sopimuksen palkansaajaosapuolina olivat vain Pardia ja JHL. IAU:n osalta sopu syntyi valtakunnansovittelijan johdolla.

Vuonna 2015 aikaansaatu sopimusrakenne kesti vain tuolloin voimassa olleen sopimuskauden loppuun. Sekä IAU että Pro jättäytyivät kilpailukykysopimuksen ulkopuolelle. IAU:n osalta Palta oli syksyyn 2016 asti siinä uskossa, että IAU olisi mukana myös uudessa Airpron työehtosopimuksessa. Työtuomioistuin kuitenkin päätti 31.1.2017, ettei sitovaa sopimusta Paltan ja IAU:n välillä ollutkaan syntynyt. IAU:n tänään jättämä lakkovaroitus tuli vain muutama päivä työtuomioistuimen päätöksen jälkeen.

– On todella sääli, että valtakunnansovittelijan johdolla vuonna 2015 kätilöity sopu jäi vain vajaan sopimuskauden mittaiseksi. IAU ja Pro kantavat yksin vastuun syntyneestä tilanteesta ja aikomiensa lakkojen mahdollisista vaikutuksista. Palta olisi ollut valmis tekemään heidänkin kanssaan saman kilpailukykysopimuksen mukaisen ratkaisun kuin Pardian ja JHL:n kanssa, Tuomas Aarto toteaa.

Pron:n ja IAU:n ilmoittaman lakon mahdollisia vaikutuksia selvitetään parhaillaan.

Lakkoilmoitusten jälkeen prosessin jatko on valtakunnansovittelijan harkinnassa. Tilanteesta huolimatta Airprossa noudatetaan helmikuun alusta voimaan tullutta uutta kilpailukykysopimuksen mukaista työehtosopimusta. Sen osapuolina ovat Palta, Pardia ja JHL ja sitä sovelletaan koko henkilöstöön, myös IAU:n ja Pron jäseniin.

Airprolla on ollut yrityskohtainen työehtosopimus 90-luvulta lähtien.

Lisätiedot:
varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, Palta, p. 040 152 0073

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Meillä on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.

Airpro on vuonna 1994 perustettu Finavian tytäryhtiö, joka tuottaa moniosaajana lentoliikenteen eri toimijoiden, kuten lentoyhtiöiden ja lentoasemien tarvitsemia lentoliikenteen maapalveluja, turva, matkustamo ja asiakaspalveluja. Airpron palveluksessa on 1400 henkilöä, ja se toimii yhteensä 16 lentoasemalla Suomessa tuottaen palveluita yli sadalle yritysasiakkaalle. Airpron liikevaihto vuonna 2015 oli 55,4 miljoonaa euroa.