Kilpailu­kyky­sopimuksen soveltamis­neuvotteluissa ei sijaa iltalypsyille

Palvelualojen työnantajat Palta käynnistää kilpailukykysopimuksen sopimusalakohtaiset soveltamisneuvottelut. Palta pitää tärkeänä, että neuvotteluissa keskitytään vain ja ainoastaan neuvottelutuloksessa sovittujen asioiden täytäntöönpanoon. Iltalypsyille lähteminen vaarantaisi kilpailukykysopimuksen synnyn.

– Kilpailukykysopimuksen syntymistä ei pidä vaarantaa vanhanaikaisilla iltalypsy-yrityksillä. Kaikkien osapuolten on ymmärrettävä, että keskusjärjestöt ovat jo käyneet neuvottelut sopimuksen sisällöstä eikä soveltamisvaiheessa tule enää esittää uusia vaatimuksia tai tehdä esityksiä esimerkiksi asioista, jotka jo keskusjärjestövaiheessa on hylätty, Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto toteaa.

– SAK:n sisäisten ongelmien seurauksena soveltamisneuvotteluille varatusta ajasta on hukattu käytännössä jo kuukausi, Aarto toteaa.

– Alakohtaisten neuvottelutulosten synnyttäminen jäljellä olevassa ajassa edellyttää, että jatkoneuvotteluissa päästään heti asiaan ja että kaikki energia keskitetään alusta alkaen työajan pidennystapojen nopeaan löytämiseen ja paikallisen sopimisen edellytysten parantamiseen, Aarto jatkaa.

Aarton mukaan Suomen vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi soveltamisneuvottelut on vietävä läpi suoraviivaisesti ja ripeästi sekä ilman neuvottelutaktisia ketunlenkkejä. Kilpailukykysopimukselle on myös saatava riittävä kattavuus.

Palta solmii yhteensä noin 150 työehtosopimusta runsaan 40 palkansaajajärjestön kanssa. Paltan työmarkkinatoiminnan piirissä olevien yritysten palveluksessa työskentelee yhteensä 190 000 työntekijää.

Lisätiedot:
Varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, 040 152 0073, tuomas.aarto@palta.fi

 

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Paltalla on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.

Lisää aiheesta

Vartijoille ei riitä sama kun muille

Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut polkevat edelleen paikallaan, koska vartijoille ei riitä sama palkankorotustaso kuin lähes 2 miljoonalle muulle palkansaajalle. Työnantaja on keväällä 2018 alkaneiden neuvottelujen alusta lähtien ollut valmis korottamaan myös vartijoiden palkkoja yleisen linjan mukaisilla korotuksilla. Palta pitää neuvottelutilannetta haasteellisena.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.