Palvelualojen työnantajat Palta käynnistää kilpailukykysopimuksen sopimusalakohtaiset soveltamisneuvottelut. Palta pitää tärkeänä, että neuvotteluissa keskitytään vain ja ainoastaan neuvottelutuloksessa sovittujen asioiden täytäntöönpanoon. Iltalypsyille lähteminen vaarantaisi kilpailukykysopimuksen synnyn.

– Kilpailukykysopimuksen syntymistä ei pidä vaarantaa vanhanaikaisilla iltalypsy-yrityksillä. Kaikkien osapuolten on ymmärrettävä, että keskusjärjestöt ovat jo käyneet neuvottelut sopimuksen sisällöstä eikä soveltamisvaiheessa tule enää esittää uusia vaatimuksia tai tehdä esityksiä esimerkiksi asioista, jotka jo keskusjärjestövaiheessa on hylätty, Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto toteaa.

– SAK:n sisäisten ongelmien seurauksena soveltamisneuvotteluille varatusta ajasta on hukattu käytännössä jo kuukausi, Aarto toteaa.

– Alakohtaisten neuvottelutulosten synnyttäminen jäljellä olevassa ajassa edellyttää, että jatkoneuvotteluissa päästään heti asiaan ja että kaikki energia keskitetään alusta alkaen työajan pidennystapojen nopeaan löytämiseen ja paikallisen sopimisen edellytysten parantamiseen, Aarto jatkaa.

Aarton mukaan Suomen vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi soveltamisneuvottelut on vietävä läpi suoraviivaisesti ja ripeästi sekä ilman neuvottelutaktisia ketunlenkkejä. Kilpailukykysopimukselle on myös saatava riittävä kattavuus.

Palta solmii yhteensä noin 150 työehtosopimusta runsaan 40 palkansaajajärjestön kanssa. Paltan työmarkkinatoiminnan piirissä olevien yritysten palveluksessa työskentelee yhteensä 190 000 työntekijää.

Lisätiedot:
Varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto, 040 152 0073, tuomas.aarto@palta.fi

 

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö. Paltalla on 1 700 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta ja on EK:n suurimpia jäsenliittoja.