Komission liike-elämän palveluita pohtinut huipputason asiantuntijatyöryhmä julkaisi huhtikuussa loppuraportin, jossa korostetaan b-to-b -palveluiden olevan kiinteä osa teollisuuden arvoketjua. Lisäksi raportissa muistutetaan, että palveluilla on merkittävä rooli Euroopan teollisuuden uudistamisessa sekä kilpailukyvyn parantamisessa. Huippuasiantuntijaryhmässä oli mukana 19 jäsentä elinkeinoelämästä, tutkimuksesta sekä alan etujärjestöistä. Suomea ryhmässä edusti VTT:n tutkimusprofessori Marja Toivonen.

Palveluiden kasvun uskotaan kiihtyvän

Raportin mukaan palveluliiketoiminta työllistää jo yli 20 miljoonaa henkilöä Euroopassa noin neljässä miljoonassa yrityksessä. Palveluiden nettoarvon arvioidaan olevan tällä hetkellä peräti 1,5 triljoonaa euroa. Mikäli palvelutalous kasvaa voimakkaasti tietyissä EU-maissa, noussee bruttoarvo seuraavan kymmenen vuoden aikana 7,8 triljoonaan euroon.

Palveluiden kasvua kiihdyttävinä tekijöinä raportissa mainitaan mm. yritysten ulkoistustoimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan ydintoimintoihin keskittyminen sekä valmistavan teollisuuden palveluistuminen. Digitalisaatio mahdollistaa myös ei-tuotesidonnaisten palvelujen kasvun.

Palveluilla merkittävä rooli teollisuuden uudistamisessa

Raportissa tuodaan esille, että raja valmistavan teollisuuden ja palveluliiketoiminnan välillä on hämärtynyt entisestään. Esimerkiksi ICT-sektorilla tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, valmistuksessa ja jakelussa teollisuuden ja palveluliiketoiminnan yhteensulautuminen on jo selkeästi havaittavissa oleva ilmiö. Raportin mukaan palveluliiketoiminnalla onkin merkittävä rooli teollisuuden uudistamisessa ja Euroopan kilpailukyvyn turvaamisessa. Lisäksi raportissa todetaan, että palveluilla on valtavasti potentiaalia uusien työpaikkojen luomiseen sekä innovaatioiden synnyttämiseen, mistä hyötyvät myös muut sektorit kuten teollisuus.

Työryhmä esitti suosituksia EU:lle ja jäsenmaille

Työryhmä esittää raportissaan toimenpidesuosituksia sekä EU:lle että sen jäsenmaille. Niitä ovat mm. yrityspalveluiden lisääminen Eurooppa 2020 -strategian prioriteetteihin, palveluiden sisämarkkinoiden loppuunsaattaminen sekä tarvittavien taitojen ja teknologisen infrastruktuurin kehittäminen.

”On hieno asia, että komissio on asettanut oman työryhmän palvelutalouden kehittämiseksi ja että ryhmässä on mukana myös suomalaista huippuosaamista. Nyt on tärkeää, että työryhmän työ jalkautuu konkreettisiksi toimenpiteiksi sekä EU-tasolla että jäsenmaissa. Palvelujen sisämarkkinoiden kehityksen hidasteina ovat vielä mm. digitaalisten kauppapaikkojen vähäisyys, ratkaisemattomat IPR-kysymykset, jäsenmaiden eriävät alv- ja vakuutuskäytännöt sekä julkisten hankintojen passiivinen rooli”, sanoo PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe.

Tutustu työryhmän raporttiin komission sivuilla.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Riitta Varpe, puhelin 040 534 5353