Laiton työtaistelu Hki-Vantaan lentoasemalla

Ilmailualan Unioni IAU ja Ammattiliitto Pro järjestivät torstaina 24.3.2011 kello 12.00 – 18.00 työtaistelun Hki-Vantaan lentoasemalla.

Ammattiliitot ovat ilmoittaneet kyseisen työtaistelun olleen luonteeltaan poliittisen ja sisältävän kritiikkiä valtion omistajaohjaukseen ja Finnairin johdon palkitsemisjärjestelmiin. PALTA pitää kuitenkin kyseistä työtaistelua laittomana ja katsoo tosiasiallisen syyn olleen Finnairin tekniikan yhtiöissä käynnissä olevat yt-neuvottelut ja niiden yhteydessä esitetty työvoiman vähentämistarve. PALTA on saattanut asian työtuomioistuimen tutkittavaksi.

Lisätietoja antaa johtava lakimies Petri Verronen (p. 0400 810436)

Lisää aiheesta

Lennonjohtoon uusi työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle uuden ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettu työsulku alkaa lauantaina 23.2.2019 kello 18.00 ja päättyy maanantaina 25.2.2019 kello 9.00. Paltan jättämällä työsulkuilmoituksella pyritään vauhdittamaan neuvotteluja ja lisäämään Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry:n (SLJY) jäsenten halukkuutta sopia yleisen linjan mukaisesta työehtosopimusratkaisusta.

Lennonjohtoon työsulku

Palvelualojen työnantajat Palta ry on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ilmoituksen lennonjohdossa toteutettavasta työsulusta. Nyt ilmoitettujen työsulkutoimenpiteiden on tarkoitus alkaa 2.2.2019 ja päättyä 15.2.2019. Niiden avulla puolustaudutaan Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY:n ilmoittamien lakkojen haitallisia vaikutuksia vastaan sekä pyritään vauhdittamaan jo yli vuoden kestäneitä työehtosopimusneuvotteluja.

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana.