Hallituksen maanantaina julkistamien toimien tavoitteena on parantaa suomalaisyritysten kustannuskilpailukykyä. Lomarahan muuttaminen lakisääteiseksi saattaa kuitenkin päinvastoin kasvattaa kustannuksia sellaisilla aloilla ja yrityksissä, joissa erillistä lomarahaa ei ole käytössä.

– Lomarahan leikkaamista ei saa toteuttaa niin, että se velvoittaisi maksamaan lomarahoja myös sellaisilla toimialoilla ja yrityksissä, joissa niitä ei tällä hetkellä ole käytössä.  Tämä voisi tarkoittaa työpaikkojen menetyksiä ja kilpailukyvyn heikkenemistä monissa palvelualoilla toimivissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, PALTAn toimitusjohtaja Riitta Varpe varoittaa.

– Kilpailukykyä vahvistavat toimet eivät saa asettaa joitakin yrityksiä tai aloja epäreiluun asemaan, vaan ne on toteutettava siten, että kaikissa yrityksissä yksikkötyökustannukset vähentyvät. Toivon että tämä huomioidaan uudistusten valmistelussa, Varpe jatkaa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Riitta Varpe, PALTA, 040 534 5353