Lakko Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:ssä on pelkkää järjestöpolitiikkaa

Tehy ja SuPer ilmoittivat tänään kolmipäiväisestä lakosta Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:ssä 19. - 21. joulukuuta. Lakossa on kyse yksinomaan Tehyn ja SuPerin halusta päästä neuvottelemaan sopimuksesta, jossa he eivät ole osapuolena.

Medixissä sovelletaan yksityisen laboratorioalan työehtosopimusta, jonka neuvotteluosapuolina ovat Paltan lisäksi Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Ammattiliitto Pro. Tehyn ja SuPerin pyrkimyksenä on painostaa yritystä ja Paltaa alistumaan heidän vaatimuksiinsa.

Kyse ei ole työehtosopimusshoppailusta, koska Medix oli aikaisemmin järjestäytymätön työnantaja. Paltaan liittymisen myötä Medix ryhtyi noudattamaan alalle soveltuvaa työehtosopimusta, jonka Palta on solminut muiden liittojen kanssa.

– Väite siitä, ettei yksityisen laboratorioalan työehtosopimusta voisi soveltaa Medixin kaltaisessa yrityksessä, on valheellinen. Kyseinen työehtosopimus koskee vain ja ainoastaan yksityistä laboratorioalatyötä, jota Medixissä yksinomaan tehdään, työmarkkinapäällikkö Olli Nurminen sanoo.

Yrityksessä on voimassa oleva työehtosopimus, jonka työrauhavelvoite normaalisti voimassa, joten lakossa on kyse vain Tehyn ja SuPerin uhittelusta.

– Tehyn ja SuPerin kapinoinnin lietsominen yrityksessä, jossa vallitsee muiden liittojen sopima työrauha, on todella harmillista ja vastuutonta. Toivomme, että lakon vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi, Nurminen sanoo.

Lisätiedot:
työmarkkinapäällikkö Olli Nurminen, Palta, p. 040 730 8599

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.

Lisää aiheesta

Rahoitusalan viikonlopputyö: Asiakaspalvelun toimittava kaikissa olosuhteissa

Rahoitusalan tes-neuvotteluja on käyty jo neljä kuukautta, jona aikana palkansaajapuoli on järjestänyt kaksi kahden päivän lakkoa. Myös ylityökielto on ollut voimassa pitkään. Valtakunnansovittelija esitti 31.1.2018 kiistaan molempien osapuolten vaatimuksia huomioivan sovintoesityksen, jonka Ammattiliitto Pro ja Ammattiliitto Nousu hylkäsivät viime perjantaina. Finanssiala ry (FA), Palvelualojen työnantajat Palta ry sekä ylempiä toimihenkilöitä edustava YTN olisivat sovintoesityksen hyväksyneet. Kiistaa on käyty erityisesti viikonlopputyön järjestämisestä.