Lakko Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:ssä on pelkkää järjestöpolitiikkaa

Tehy ja SuPer ilmoittivat tänään kolmipäiväisestä lakosta Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy:ssä 19. - 21. joulukuuta. Lakossa on kyse yksinomaan Tehyn ja SuPerin halusta päästä neuvottelemaan sopimuksesta, jossa he eivät ole osapuolena.

Medixissä sovelletaan yksityisen laboratorioalan työehtosopimusta, jonka neuvotteluosapuolina ovat Paltan lisäksi Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Ammattiliitto Pro. Tehyn ja SuPerin pyrkimyksenä on painostaa yritystä ja Paltaa alistumaan heidän vaatimuksiinsa.

Kyse ei ole työehtosopimusshoppailusta, koska Medix oli aikaisemmin järjestäytymätön työnantaja. Paltaan liittymisen myötä Medix ryhtyi noudattamaan alalle soveltuvaa työehtosopimusta, jonka Palta on solminut muiden liittojen kanssa.

– Väite siitä, ettei yksityisen laboratorioalan työehtosopimusta voisi soveltaa Medixin kaltaisessa yrityksessä, on valheellinen. Kyseinen työehtosopimus koskee vain ja ainoastaan yksityistä laboratorioalatyötä, jota Medixissä yksinomaan tehdään, työmarkkinapäällikkö Olli Nurminen sanoo.

Yrityksessä on voimassa oleva työehtosopimus, jonka työrauhavelvoite normaalisti voimassa, joten lakossa on kyse vain Tehyn ja SuPerin uhittelusta.

– Tehyn ja SuPerin kapinoinnin lietsominen yrityksessä, jossa vallitsee muiden liittojen sopima työrauha, on todella harmillista ja vastuutonta. Toivomme, että lakon vaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi, Nurminen sanoo.

Lisätiedot:
työmarkkinapäällikkö Olli Nurminen, Palta, p. 040 730 8599

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.

Lisää aiheesta

Poliittiset työtaistelut kohtuuttomia

Palvelualojen työnantajat Palta vastaanotti tänään työtaisteluilmoitukset Palvelualojen ammattiliitto PAM:lta, Teollisuusliitolta ja Sähköliitolta. Ilmoitukset koskevat alasta riippuen joko työnseisausta tai ylityökieltoa. Jo aiemmin eräät muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet poliittisista työrauhahäiriöistä Paltan sopimusaloilla. Palta pitää tilannetta valitettavana ja kohtuuttomana. 

Työaikalakiesitys pettymys, ei vastaa käytännön työelämän tarpeisiin

Palvelualojen työnantajat Palta ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Kaupan liitto ry ovat pettyneitä työaikalakiehdotuksen sisältöön ja pitävät tärkeänä, että esitystä muutettaisiin edunkuntakäsittelyssä vähintään siten, että nykylain mukaiset mahdollisuudet työajan järjestämiseen säilyisivät.

PALTA ry VM:n budjettiesityksestä: Osaavasta työvoimasta ja infrasta huolehdi...

Palta kannustaa hallitusta edelleen löytämään tulevassa budjettiriihessä keinoja työpaikkojen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi. Suunnitellut panostukset liikenneinfran kehittämiseen ovat askelia oikeaan suuntaan, sillä ne edistävät yhteiskunnan toiminta- ja kilpailukykyä. Myös digi-infran kilpailukykyyn tulisi kiinnittää huomiota.

Rahoitusalalla tartutaan jälleen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden haasteisiin

Suomalainen rahoitusala jatkaa työntekijöiden ja työnantajien yhteistä työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi. Jo useamman vuoden jatkunut työmarkkinaosapuolten yhteistyö työelämän kehittämiseksi on Euroopan tasolla harvinaista. Viime talven työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin yhteistyön jatkosta Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen pohjalta.