Suomen Journalistiliitto ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ovat antaneet tänään ylityökiellon ja lakkovaroituksen. Ylityökielto alkaa välittömästi. Lakon on ilmoitettu alkavan 15.12. klo 13 ja päättyvän 16.12. klo 23.59.

Elokuva- ja tv-tuotantoa koskevasta uudesta työehtosopimuksesta on neuvoteltu syyskuusta lähtien, mutta osapuolten näkemykset ovat edelleen kaukana toisistaan.

Suurimmat erimielisyydet liittyvät palkankorotustasoon sekä työntekijäpuolen neuvottelutavoitteena olevaan uuteen iltalisään, joka lisäisi olennaisesti kustannuksia alalla. Lisäksi SJL:n ja Temen vaatimuksiin kuuluvat mm. työpäivän enimmäispituuden rajoittaminen ja sunnuntaityökorvauksen vapaaksi antamisen rajoittaminen. SJL:n ja Temen tavoitteena on saada aikaan alalle yleissitova työehtosopimus ja tämän vuoksi ne ovat ilmoittaneet painostuskeinona, etteivät ne voi sitoutua työehtosopimukseen kuin muutamaksi kuukaudeksi. Palta haluaa turvata alan työrauhan ja kehittämismahdollisuudet pidemmäksi aikaa eikä suostu tällaisiin tynkäsopimuksiin.

Palta pitää törkeänä sitä, että SJL ja Teme kohdistavat lakon koko alan yrityksiin eli myös muihin kuin elokuva- ja tv-tuotannon työehtosopimusta soveltaviin Paltan jäsenyrityksiin.

– Kyse ei ole ainoastaan neuvoteltavana olevasta työehtosopimuksesta vaan myös puhtaasta järjestöpolitiikasta. Lakkoilmoitusta antaessaan SJL ja Teme ilmoittivat haluavansa rangaista lakolla niitä yrityksiä, jotka eivät ole liittyneet Paltaan ja siten edesauttaneet työehtosopimuksen yleissitovuuden saavuttamista. Tämä sotii räikeästi järjestäytymisvapautta vastaan, Paltan työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara toteaa.

Alan yritysten taloudellinen tilanne on hyvin epävarma, eikä alalla ole varaa alan maksukyvyn ylittäviin palkankorotuksiin tai muihin lisäkustannuksia aiheuttaviin vaatimuksiin. Työehtosopimus on uudistettu kokonaisuudessaan vuonna 2015, eikä tällöin saavutettua toimivaa työehtosopimusta ole syytä lähteä heikentämään ja siten vaikeuttamaan jäsenyritysten toimintaedellytyksiä.

Lisätietoja:
työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palta, p. 040 705 0939
asiantuntija Pauliina Tervahartiala, Palta, p. 040 5473280

Palta on palvelualoja edustava elinkeino- ja työmarkkinajärjestö ja EK:n toiseksi suurin jäsenliitto. Paltalla on 1 900 jäsentä, jotka toimivat logistiikan, informaation ja viestinnän, huollon ja kunnossapidon, yritys- ja asiantuntijapalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen sekä viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palta vastaa myös finanssialan työmarkkinatoiminnasta.